חוזר מס' 5/2008 – פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה

31/01/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


נכבדי/תי,


הנדון: פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה


רצ"ב הודעתו של ד"ר דוד בנטולילה בנושא פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה.

ד"ר דוד בנטולילה מונה אשתקד, על ידי מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים גדעון סיטרמן, לעמוד בראש ועדה שתגיש מסקנות והצעות מיידיות לפתרון הלחץ והצפיפות בנמלים.

הפיילוט המוצע, הינו בהמשך למסקנות הוועדה.

 

בברכה, 

צבי פלדה
יו"ר וועדת תובלה

הודעתו של ד"ר דוד בנטולילה בנושא פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה  הודעתו של ד"ר דוד בנטולילה בנושא פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share