חוזר מס' 5/2008 – פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה

31/01/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


נכבדי/תי,


הנדון: פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה


רצ"ב הודעתו של ד"ר דוד בנטולילה בנושא פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה.

ד"ר דוד בנטולילה מונה אשתקד, על ידי מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים גדעון סיטרמן, לעמוד בראש ועדה שתגיש מסקנות והצעות מיידיות לפתרון הלחץ והצפיפות בנמלים.

הפיילוט המוצע, הינו בהמשך למסקנות הוועדה.

 

בברכה, 

צבי פלדה
יו"ר וועדת תובלה

הודעתו של ד"ר דוד בנטולילה בנושא פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה  הודעתו של ד"ר דוד בנטולילה בנושא פיילוט עבודת לילה במכולות בנמל חיפה
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share