חוזר מס' 6/2008 – חידוש העיצומים במשרד להגנת הסביבה

31/01/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת 


נכבדיי,                                                 


הנדון: חידוש העיצומים במשרד להגנת הסביבה


במסגרת הדיונים בין ועד עובדי המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר, העמיד ועד העובדים אולטימטום לחידוש העיצומים ביום  05/02/08 במידה והצדדים לא יגיעו להסכם.
על כן, מוצע לכל החברות אשר זקוקות לחידוש היתר או כל אישור אחר מהמשרד להגנת הסביבה לפנות במהרה לחידוש ההיתרים. 

ההתאחדות הגיעה להסכמה מחודשת עם הסתדרות עובדי המדינה לחידוש ועדת חריגים, אשר תבחן בקשות פרטניות לחידוש ההיתרים במידה ויחודשו העיצומים.

מפעל תעשייתי אשר פנייתו לא תיענה עד למועד התחלת העיצומים מוזמן להעביר אלינו מכתב בקשה לחידוש ההיתר על מנת שנעלה את הבקשה לדיון בועדת החריגים.

את המכתב יש להעביר אל עומר לבנברג, רכז איכות הסביבה, באמצעות דוא"ל: omer@industry.org.il או באמצעות פקס: 03-5198783.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד תעשיות הכימיה והפרמצבטיקה לטלפון: 03-5198857/8.

 

ב ב ר כ ה,

יהודה (יודקה) שגב
מנהל כללי

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share