חוזר מס' 9/2008 – סקר ציפיות בתעשייה לחודשים ינואר – מרץ 2008 – עיקרי הממצאים

19/02/2008

לכבוד
המנהל/ת  הכללי/ת, 


ג.א.נ.,


הנדון: סקר ציפיות בתעשייה לחודשים ינואר – מרץ 2008 – עיקרי הממצאים


הנני מתכבדת להעביר לעיונך את עיקרי הממצאים של סקר הציפיות בתעשייה, מייד עם פרסומם בתקשורת.  

הסקר הנוכחי מתייחס למגמות בתעשייה, על ענפיה השונים, ושופך אור על התפתחות התפוקה, המכירות, היצוא, המועסקים וההשקעות ברבע האחרון של 2007. כמו כן, משקף הסקר את ציפיות התעשיינים לרבע הראשון של 2008.

ממצאי סקר הציפיות מאפשרים לך, התעשיין/נית, לבחון את ההתפתחויות במפעלך בהשוואה להתפתחויות בממוצע התעשייה ובענפים הרלבנטיים עבורך (Benchmark).

ב ב ר כ ה,  

דפנה אבירם-ניצן
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

 

עיקרי הדברים

לרבע הראשון של 2008 צופים התעשיינים:  

  • תימשך צמיחת תפוקת התעשייה,בקצב הדומה לזה שנרשם בסוף 2007.
  • יימשך הגידול במצבת העובדים בתעשייה.  
  • האטה קלה נוספת בקצב גידול המכירות לשוק המקומי בתחילת 2008.
  • האטה מחודשת בקצב גידול משלוחי היצוא.
  • האצה בקצב גידול ההשקעות בנכסים קבועים.
  • האצה מחודשת בקצב עליית הוצאות המימון הריאליות.
  • חברות התעשייה הרב-לאומיות, להן פעילות יצרנית בחו"ל, צופות המשך צמיחה מהירה בתפוקתן.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

לכבוד: המחלקה למחקר כלכלי                 
באמצעות פקס מס. 03-5198732

ברצוני:
__ לקבל את הניתוח המלא של סקר הציפיות בפורמט חוברת. 
__ לקבל את עיקרי הממצאים  בתרגום לאנגלית (באמצעות הדוא"ל בלבד).
__ לקבל ניתוח של ענף בודד (באמצעות הדוא"ל בלבד), אנא פרט:   

__ ענף המתכת והחשמל  __ ענף האלקטרוניקה  __ ענף הכימיה
__ ענף הגומי והפלסטיק __ ענף המזון __ענף הטקסטיל וההלבשה  
__ ענף הכימיה __ ענף הכרייה ומוצרי הבנייה

שם:__________________תפקיד: _____________________________

להלן פרטי המעודכנים:  פקס ישיר:____________   שם המפעל: ___________

 מנכ"ל:_______________טלפון:______________  דוא"ל:  ___________  

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share