חוזר מס' 10/2008 – אפיק מימון בתנאים מועדפים לחברי הקרן ההדדית בהתאחדות התעשיינים

21/02/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת 


נכבדי,


הנדון: אפיק מימון בתנאים מועדפים לחברי הקרן ההדדית בהתאחדות התעשיינים


התאחדות התעשיינים-הקרן ההדדית, בשיתוף עם קרןקורת ובנק אוצר החייל, הקימו קרן חדשה למתן הלוואות בתנאים מועדפים לחברי התאחדות התעשיינים, החברים בקרן ההדדית (לחברי ההתאחדות שאינם חברים בקרן ההדדית- ראו נספח אודות הקרן ותנאי הצטרפות).

דרישות סף לקבלת ההלוואה:

  • חברות בקרן ההדדית.
  • מחזור שנתי: בין 1 מיליון ₪ ועד 10 מיליון דולר.
  • מספר מועסקים : עד 100 עובדים.

תנאי ההלוואה:

  • סכום מקסימלי: עד 600,000 ₪.
  • תקופה: עד 60 חודש, כולל תקופת גרייס עד 6 חודשים.
  • ריבית: פריים + 1.4%
  • בטחונות: בשיעור של 25% בלבד (מטריאליים)  מסכום ההלוואה, לשביעות רצון הבנק. בנוסף, תידרש ערבות אישית על כל סכום ההלוואה.
  • עמלות: הלווה יקבל הטבה בעמלת עריכת מסמכים, כך שהעמלה תעמוד על 1,000 ₪.
  • תוכנית עסקית: המפעל יהיה מחויב בהכנת תוכנית עסקית ע"י יועץ כלכלי מורשה של קרן קורת. התשלום עבור התוכנית ייעשה רק במידה וההלוואה תאושר.  

יש לציין, שתנאי הקרן החדשה עדיפים על פני התנאים של קרנות קיימות מקבילות.

השוואה בין הקרנות השונות

 

קורת-מורחב

קורת לחברי הקרן ההדדית

קרן סיוע לעסקים קטנים

ריבית

פריים+1.8%

פריים+1.4%

פריים+2.9%

סכום מקסימלי

300,000 ₪

600,000 ₪

500,000 ש"ח

תקופת החזר

5 שנים

5 שנים

5 שנים

בטחונות הלקוח

25% לשביעות רצון הבנק

25% לשביעות רצון הבנק

30% לשביעות רצון הבנק

עריכת מסמכים

לפי תעריפון הבנק

1,000 ₪

250 ש"ח

בדיקת תכנית עסקית

אין

אין

250 ש"ח

עלות תכנית עסקית

יועצים מורשים של קרן קורת, עפ"י תעריפון מאושר. תשלום רק לאחר ובמידה ויש אישור

יועצים מורשים של קרן קורת עפ"י תעריפון מאושר. תשלום רק לאחר ובמידה ויש אישור

הגשה עצמית או באמצעות יועץ עסקי כלשהו. תשלום עבור התכנית ללא קשר לאישור/דחייה.

עמלת ערבות

אין

 

אין

חד פעמי 0.3% מגובה האשראי

מפעל המעוניין בקבלת ההלוואה יכול לפנות לקרן ההדדית: גב' גילה סודרי, מנהלת הקרן, טלפון 03-5198861/723.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים בטלפון: 03-5198805-7

 

ב ב ר כ ה ,

יהודה (יודקה) שגב
מנהל כללי 

 

נספח: תקנות הקרן ההדדית של המעסיקים  נספח: תקנות הקרן ההדדית של המעסיקים
טופס הצטרפות  טופס הצטרפות
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share