חוזר מס' 12/2008 – פטור ממס שבח לעידוד העתקת מפעלים לפריפריה

5/03/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת 


נכבדי,


הנדון: פטור ממס שבח לעידוד העתקת מפעלים לפריפריה


לאחרונה אישרה הכנסת תיקון (הוראת שעה) לחוק מיסוי מקרקעין, המקנה פטור ממס שבח למפעלים במרכז הארץ, המוכרים את הנכס שבבעלותם ומעתיקים את מיקומם לפריפריה.

הוראת השעה הינה פרי יוזמה של ח"כ אלי אפללו, שקודמה בתמיכת התאחדות התעשיינים, ומטרתה לתמרץ מעבר מפעלים לאזורי הפריפריה לשם חיזוק המצב החברתי, הכלכלי והתעסוקתי בהם.

אזורי הפריפריה עליהם תחול הצעת החוק:

  • אזורי תעשייה מרחביים הנמצאים צפונית לקו רוחב 710, או דרומית לקו רוחב 600.
  • תחומי יישובים הנמצאים צפונית לקו רוחב 710, או דרומית לקו רוחב 600, ששיעור האבטלה בהם עולה על 10% והדירוג הסוציו-אקונומי שלהם הוא בין 1-3.
  • שדרות ויישובי עוטף עזה.

הקריטריונים העיקריים לזכאות לפטור ממס:

  • רכישת הנכס המיועד למפעל החדש בפריפריה תיעשה עד סוף שנת המס 2009.
  • מכירת הנכס במרכז התבצעה בתקופה שתחילתה בפרסום התיקון לחוק, וסיומה בתום 4 שנים מיום רכישת הנכס בפריפריה.
  • המפעל הנמכר היה פעיל במשך 5 שנים רצופות לפחות לפני מכירתו.
  • קיום פעילות מהותית בפריפריה במשך 10 שנים לפחות, לאחר המעבר.
  • שטח המפעל במקום החדש לא יפחת מ-75% משטח המפעל הנמכר.
  • מספר העובדים במפעל החדש בפריפריה לא יפחת מ-75% ממספר העובדים במפעל שהיה קיים במרכז.
  • בשלוש השנים האחרונות של תקופת ההפעלה בפריפריה יועסקו במפעל החדש לפחות 60 עובדים לפי חישוב ממוצע שנתי, כשלפחות 80% מתוכם הם תושבי האזור המוטב.

הסכום הפטור ממס שבח במכירת זכויות המקרקעין של המפעל הנמכר מוגבל לתקרה, שפרטיה מופיעים בתיקון לחוק.

את הנוסח המלא והמחייב של התיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 63 – הוראת שעה), התשס"ח, ניתן למצוא בלינק הבא :
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3/265_3_1.rtf

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לכלכלת עסקים בהתאחדות התעשיינים, בטלפון : 03-5198807/9.

 

בכבוד  רב

יהודה(יודקה) שגב
מנהל כללי

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share