חוזר מס' 14/2008 – הארכת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) עד לסוף שנת המס 2008

9/03/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


א.ג.נ.,


הנדון:- הארכת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) עד לסוף שנת המס 2008

1. בעקבות פעילות נמרצת של התאחדות התעשיינים אישרה וועדת הכספים של הכנסת ב- 5/3/08 את הארכת תוקף תקנות מס הכנסה – שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות עד 31/12/08.

2. תוקף תחילת התקנות הינו רטרואקטיבי החל מ- 1/1/08.

3. כזכור, עפ"י התקנות ניתן זיכוי בשיעור של 15% מהמס החל על הכנסה מעבודה במשמרת שניה ושלישית של עובדים במפעלי תעשייה אשר עיקר פעילותם היא פעילות יצורית.

4. סכום הזיכוי המרבי בגין שכר עבודת משמרות בתעשייה בשנת 2008 הינו 800 ₪ לחודש והוא כפוף כזכור עד לתקרה כמפורט בתקנות. 

5. עלות ההטבה לעובדי התעשייה נאמדת בכ- 190 מיליון ₪  לשנה.

6. הטבת מס זו הינה תמריץ לעידוד עבודת משמרות בתעשייה מתוך מגמה להביא לניצול מלא של ציוד יקר ערך שנרכש ע"י המפעלים במגמה להפעילו  בשלוש משמרות וכן לאפשר למפעלים בהן תהליך עבודה רציף  לעבוד בשלוש משמרות ובכך לתרום להגדלת התפוקה והפריון ולצמיחת מפעלי התעשייה והמשק.

7. בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות לחתום מטה ואו למר חיזקיה ישראל – מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת.

 

ב ב ר כ ה, 

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share