חוזר מס' 17/2008 – אכיפת חוק עובדים זרים על מעסיקי זרים ללא אישור עבודה (מבקשי מקלט מסודן)

10/03/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


הנדון:- אכיפת חוק עובדים זרים על מעסיקי זרים ללא אישור עבודה (מבקשי מקלט מסודן)


עם סיום תהליך בדיקה ומיון של אוכלוסיית הנתינים הזרים שהסתננו לישראל (מבקשי מקלט מסודן) הוחלט במשרד הפנים כדלקמן:-
המעסיק נתין זר יהיה צפוי לעונשים בגין העסקת עובד זר שלא כדין לפי חוק עובדים זרים אלא אם בידי אותו עובד אחד מהמסמכים הבאים:-

א. מסמך רשמי בתוקף עם תמונת הנתין הזר,  שהונפק על ידי משרד הפנים, בו צויין כי הנתין הזר קיבל מעמד ב/1 (כללי), או דרכון זר עם תמונה ובו אשרת ב/1 בתוקף שניתנה לנתין הזר על ידי משרד הפנים – ההעסקה מותרת בכפוף לתנאי האשרה בלבד, ואם צוין באשרה שם של מעסיק, רק עלי ידי המעסיק שמו צויין באשרה.

ב. מסמך רשמי בתוקף עם תמונת הנתין הזר, שהונפק על ידי משרד הפנים, ובו אישור על מתן תושבות ארעית.

ג. מכתב מקורי בתוקף מאת נציג הפליטים של האו"ם בישראל, שעליו תמונה מקורית של מבקש המקלט וחותמת לחץ, לפיו הנתין הזר נושא המכתב הינו בהמתנה להחלטה בנושא מעמדו, או כי הוא מוכר רשמית כמבקש מקלט זמני בישראל.

ד. החלטה בתוקף של יועץ שר הביטחון לעניין חזקה במשמורת של מסתננים לשחרר מסתנן זר ממשמורת עם אפשרות עבודה – ההעסקה במקרה זה מותרת בכפוף לתנאי ההחלטה ורק במקום העבודה ואצל המעסיק ששמו מצויין בהחלטה.

על מעסיק נתין זר בעל אחד האישורים הר"מ חלה חובה למלא אחרי כל הוראות חוק עובדים זרים ושאר חוקי העבודה.

הוראה זו באה במקום הוראת השעה מיום 18/2/07.

פרטים נוספים באתר התמ"ת  www.moital.gov.il

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share