חוזר מס' 17/2008 – אכיפת חוק עובדים זרים על מעסיקי זרים ללא אישור עבודה (מבקשי מקלט מסודן)

10/03/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


הנדון:- אכיפת חוק עובדים זרים על מעסיקי זרים ללא אישור עבודה (מבקשי מקלט מסודן)


עם סיום תהליך בדיקה ומיון של אוכלוסיית הנתינים הזרים שהסתננו לישראל (מבקשי מקלט מסודן) הוחלט במשרד הפנים כדלקמן:-
המעסיק נתין זר יהיה צפוי לעונשים בגין העסקת עובד זר שלא כדין לפי חוק עובדים זרים אלא אם בידי אותו עובד אחד מהמסמכים הבאים:-

א. מסמך רשמי בתוקף עם תמונת הנתין הזר,  שהונפק על ידי משרד הפנים, בו צויין כי הנתין הזר קיבל מעמד ב/1 (כללי), או דרכון זר עם תמונה ובו אשרת ב/1 בתוקף שניתנה לנתין הזר על ידי משרד הפנים – ההעסקה מותרת בכפוף לתנאי האשרה בלבד, ואם צוין באשרה שם של מעסיק, רק עלי ידי המעסיק שמו צויין באשרה.

ב. מסמך רשמי בתוקף עם תמונת הנתין הזר, שהונפק על ידי משרד הפנים, ובו אישור על מתן תושבות ארעית.

ג. מכתב מקורי בתוקף מאת נציג הפליטים של האו"ם בישראל, שעליו תמונה מקורית של מבקש המקלט וחותמת לחץ, לפיו הנתין הזר נושא המכתב הינו בהמתנה להחלטה בנושא מעמדו, או כי הוא מוכר רשמית כמבקש מקלט זמני בישראל.

ד. החלטה בתוקף של יועץ שר הביטחון לעניין חזקה במשמורת של מסתננים לשחרר מסתנן זר ממשמורת עם אפשרות עבודה – ההעסקה במקרה זה מותרת בכפוף לתנאי ההחלטה ורק במקום העבודה ואצל המעסיק ששמו מצויין בהחלטה.

על מעסיק נתין זר בעל אחד האישורים הר"מ חלה חובה למלא אחרי כל הוראות חוק עובדים זרים ושאר חוקי העבודה.

הוראה זו באה במקום הוראת השעה מיום 18/2/07.

פרטים נוספים באתר התמ"ת  www.moital.gov.il

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 16/2016 - תעשייה כחול לבן בסוכת הנשיא בחול המועד בחג סוכות – 19.10.2016, 10/10/2016
חוזר מס' 15/2016 - יריד חדשנות אורבנית 24-25.1.2017, 29/09/2016
חוזר מס' 14/2016 - כנס תעשיית המיחזור הישראלית ה-2 - 24.11.2016 , 22/09/2016
חוזר מס' 13/2016 - נמנעה השביתה הכללית בנמלי הים בחיפה ובאשדוד , 7/09/2016
חוזר מס' 12/2016 - שביתה צפויה בנמלי הים של ישראל –נמלי חיפה ואשדוד , 30/08/2016
חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה , 22/08/2016
חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016, 11/07/2016
חוזר מס' 9/2016 - העסקת בני נוער 2016 , 11/07/2016
חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא, 7/06/2016
חוזר מס' 7/2016 - קריאה לסימון מוצרים בתו מיוצר בישראל לקראת קמפיין שטח רחב היקף, 7/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share