חוזר מס' 18/2008 – סיום העיצומים במשרד להגנת הסביבה

16/03/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת 


נכבדי,


הנדון: עדכון - סיום העיצומים במשרד להגנת הסביבה


בהמשך לעדכונינו הקודמים בנושא, המשרד להגנת הסביבה סיים בסוף השבוע האחרון את העיצומים והחל לעבוד באופן סדיר.
במהלך תקופת העיצומים התנהלה ועדת חריגים במסגרת הסתדרות העובדים, שהחלטותיה חייבו את המשרד להגנת הסביבה. הועדה דנה ואישרה בקשות לאישורים והיתרים שונים באופן חריג, שהנפקתם נמנעה בשל העיצומים במשרד להגנת הסביבה.

התאחדות התעשיינים ריכזה את בקשות המפעלים והעבירה אותן לדיון בועדת החריגים של הסתדרות העובדים. בדרך זו סייענו לעשרות מפעלים בקבלת ההיתרים שנדרשו להם בתקופה זו.

עם סיום העיצומים פנינו למשרד בבקשה להנפיק בעדיפות קודמת את הבקשות שהפנינו לועדת החריגים וטרם אושרו על ידה.

מפעל אשר נתקל בעיכובים, או בעיות כלשהן בהנפקת האישורים הנדרשים מוזמן לפנות אל מר עומר לבנברג, רכז איכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים לפי הפרטים כדלקמן:

טל': 03-5198865/8
טל'נייד: 050-7478868
פקס: 03-5198783
דוא"ל: omer@industry.org.il

 

בכבוד  רב,

יהודה(יודקה) שגב
מנהל כללי

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share