חוזר מס' 25/2008 – עבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום העצמאות

30/04/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


א.ג.נ.,


הנדון: עבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום העצמאות


בשבוע הבא תחגוג מדינת ישראל את שנת ה-60 להיווסדה. בעקבות פניות רבות של חברים, להלן ההסדרים החוקיים הנוגעים לעבודה בערב יום הזיכרון,יום הזיכרון  וביום העצמאות.

1. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-יום רביעי 7/5/08

סעיף 4 א'  לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשכ"ג- 1963 קובע, כי קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל רשאי להעדר מעבודתו ביום הזיכרון, ולעניין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד. קרובי משפחה הם  הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים אחים ואחיות.

אין החוק קובע הסדרים לגבי עבודה במפעלי תעשייה בערב יום הזיכרון. לעומת זאת, עפ"י החוק קיימים הגבלות על פתיחת בתי עינוגים (בתי קפה, קולנוע וכיו"ב).

בהתאם להוראת סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה משך יום העבודה בערב יום העצמאות (יום הזיכרון) יהיה שעה אחת פחות מיום עבודה רגיל. נציין, כי במקומות עבודה, בהם חלים הסכמים קיבוציים ענפיים או מיוחדים, הסכם אישי או נוהג, ואלה מטיבים עם העובדים, אזי יש לנהוג בהתאם להוראה המטיבה.

2. יום העצמאות –יום חמישי 8/5/08

יום העצמאות נקבע עפ"י החוק כיום חג, והינו יום שבתון. בהתאם להסכמים קיבוציים וצווי הרחבה נמנה יום העצמאות על 9 ימי החג, בגינם מחויבים המעסיקים בתשלום לעובדיהם.

2.1 הסדרי התשלום בגין יום החג (דמי חג)

עובד במשכורת חודשית זכאי לתשלום בגין יום העצמאות, מאחר והבסיס לתשלום שכר עבודתו הוא חודשי (קבוע). עובד זה אינו זכאי לתשלום נוסף עבור יום העצמאות.
עובד בשכר יומי/שעתי זכאי לתשלום בגין יום העצמאות, בתנאי שעבד לפחות 3 חודשים במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי החג) אלא בהסכמת המעביד.

2.2. התשלום בגין עבודה  ביום העצמאות

דין עבודה ביום חג כדין עבודה בימי המנוחה השבועית. לפיכך מעביד המבקש להעסיק עובדים ביום העצמאות חייב להצטייד בהיתר מאת משרד התמ"ת. עם זאת, קיים היתר כללי שמפורסם בסמוך ליום העצמאות, הקובע אילו גופים מחויבים לעבוד ביום העצמאות.

עובד, אשר יעבוד ביום העצמאות, זכאי בגין שעות עבודתו בחג לתשלום שלא יפחת מ- 150% משכרו, או בשיעור גבוה יותר, אם קיים תעריף גבוה יותר בהסכמים קיבוציים או נוהג, החלים על המעביד.

קרי: עובד שיעבוד ביום העצמאות, יהיה זכאי לתשלום בגין יום חג כאמור בסעיף 2.1 + לפחות 150% משכרו, אם לא יותר.

יש לזכור, כי לא ניתן לחייב עובד לעבוד ביום העצמאות, אלא אם מקום העבודה נמנה על מקומות עבודה ושירותים לגביהם נקבע בהיתר, כי יש לקיים בהם עבודה ,או שמקום העבודה פנה וקיבל מראש היתר העסקה ממשרד התמ"ת.

לפרטים נוספים,שאלות והבהרות ניתן לפנות לח"מ או למחלקה למשפט עבודה.
מנהל המחלקה - עו"ד עופר יוחננוף 03-5198824 , עו"ד מיכל חילי 03-5198731 .

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share