חוזר מס' 32/2008 – מענקים לעידוד פרויקטים לחיסכון באנרגיה

11/06/2008

לכבוד
המנהל/ת  הכללי/ת


שלום רב,


הנדון:  מענקים לעידוד פרויקטים לחיסכון באנרגיה


משרד התשתיות הלאומיות מפעיל בימים אלה תוכנית למתן מענקים לצרכנים המבצעים פרויקטים לחיסכון באנרגיה. במסגרת התוכנית, תינתן תמיכה כספית בשיעור של עד 30% מהיקף הפרויקט, ולא יותר מ- 100,000 ₪.

במסגרת התוכנית יוכרו פרויקטים בתחומים הבאים:

  • פרויקטים לחיסכון בחשמל – בתחומים כגון : שילוב מערכות ממוחשבות לניהול הפעלת צריכת אנרגיה; שינויים במערכות התאורה (לדוגמה : שילוב עמעמים, החלפת נורות ליבון בנורות פלורוסנט, וכד'); החלפת מנועים קיימים במנועים יעילים יותר; מעבר למדחסים יעילים יותר במערכות קירור אוויר או ייעול מערכות הקירור; ועוד.
  • פרויקטים המשלבים מתודולוגיות של Performance Contracting - גורמים אשר הוכרו ע"י משרד התשתיות כ"ספקי שירותי אנרגיה" מבצעים פרויקטים של חיסכון והתייעלות בצריכות האנרגיה במפעל. 
  • פרויקטים המשלבים אנרגיות מתחדשות – אנרגיה סולארית, ניצול פסולת, ניצול שפכים, ואנרגיות רוח  כתחליף לשימוש בדלקים פוסיליים.

קריטריונים עיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית:

  • הצרכן עמד בכל דרישות תקנות מקורות אנרגיה החלות עליו (דיווח על צריכה, מינוי ממונה אנרגיה, ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל שימור אנרגיה).
  • ההיקף הכספי של הפרויקט לא יפחת מ-100,000 ₪.
  •  ניתן למדוד את נתוני צריכת האנרגיה הבסיסיים של המערכת בה מבוצע הפרויקט, וכן את תוצאותיו.

יצוין שלפרויקטים שתקופת ההחזר שלהם הינה עד 3 שנים, תקרת המענק תעמוד על 50,000 ₪.
ואילו לפרויקטים שתקופת ההחזר שלהם הינה 3 שנים ומעלה, תקרת המענק היא 100,000 ₪.

את הנוסח המלא של התוכנית לעידוד חיסכון באנרגיה ואת טופסי הגשת הבקשות לקבלת המענקים, ניתן להשיג באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות:
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Tenders/Tenders_7_08.htm

המועד האחרון להגשת בקשות: יום חמישי, 07/08/2008, בשעה 12:00.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ או אל צפריר עקב, כלכלן המחלקה לכלכלת עסקים, בטלפון 03-5198802/7, או בדוא"ל: Tzafrir@industry.org.il.

 

בברכה,

אורן הרמבם
מנהל ועדת אנרגיה

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share