חוזר מס' 33/2008 – הצדעת הכנסת לתעשייה הישראלית

22/06/2008

תעשיין יקר,

הנדון: הצדעת הכנסת לתעשייה הישראלית


ביוזמת התאחדות התעשיינים, ערכה ביום רביעי 18.6.2008 הכנסת יום הצדעה לתעשייה הישראלית לרגל 60 שנה למדינה ו-120 שנה לתעשייה.

במסגרת האירוע הצדיעו הכנסת וחבריה לתעשייה הישראלית על תרומתה למשק, לחברה ולכלכלה.

לפני הצהריים קיימו במקביל 8 ועדות מוועדות הכנסת דיונים בנושאים הרלבנטים לתעשייה. בדיונים אלו השתתפו תעשיינים ונציגי ההתאחדות.

ועדת הכספים של הכנסת קיימה דיון בנושא דרכים לעידוד היצוא בעקבות החלשות הדולר. בנוסף אישרה הוועדה את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ) לשנה. בתום הדיון הוחלט כי ועדת הכספים תשמש כוועדת מעקב אחר כושר התחרות של התעשייה הישראלית. הוועדה תעקוב אחר התפתחות התעשייה - חלקה בתוצר, בתעסוקה וביצוא ותמליץ לממשלה על צעדים שמטרתם עידוד כושר התחרות ושיפור הצמיחה והתעסוקה בעזרת פיתוח התעשייה.

ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה דיון בנושא התעשייה בישראל והסביבה העסקית.במסגרת זו החליטה כי כל הצעה לשינוי מדיניות אשר משמעותה שינוי בסביבה העסקית בישראל, תבחן גם ע"פ תרומתה או פגיעתה בכושר התחרות של התעשייה בישראל בהשוואה למתחריה בעולם. בנוסף לכך - החלה הוועדה את דיוניה בקידום הצעת חוק היטלי סחר (אמצעי הגנה) על היצור המקומי מפני תחרות בלתי הוגנת.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות קיימה דיון בנושא הכשרה מקצועית וחינוך טכנולוגי בתעשייה. במסגרת זו, הוצגו לחברי הוועדה פעילויות ההתאחדות בנושא. בנוסף, קיימה הוועדה דיון בתיקון חוק הביטוח הלאומי שנועד לתמריץ ולהקל על המשתלבים בהכשרה מקצועית.

הוועדה לקידום מעמד האישה קיימה דיון בנושא קידום נשים בתפקידי ניהול בתעשייה. במסגרת הדיון הציגו נציגי ההתאחדות את פעילות פורום המנהלות בתעשייה.

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות קיימה דיון בנושא שילוב עולים חדשים בתעשייה. במסגרת הדיון הוצגו לוועדה פעילויות ההתאחדות בתחום קליטת עולים מחבר העמים, צרפת ואתיופיה.

ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה דיון בנושא טכנולוגיה נקיה ומיחזור בישראל. נציגי  ההתאחדות הציגו את עמדתה בנושא.

ועדת המדע והטכנולוגיה קיימה דיון בנושא עתיד תעשיות עתירות הידע בישראל. נציגי ההתאחדות הציגו את עמדתה בנושא.

הוועדה לביקורת המדינה קיימה דיון ראשוני בבקשה לחוות דעת מבקר המדינה על טיפול בנק ישראל בשמירת יציבות המחירים, אינפלציה ושער המטבע. בדיון השתתפו נגיד בנק ישראל ונציגי התעשייה ומכון היצוא.

בשעות הצהריים התקיימה ישיבה מיוחדת וחגיגות של מליאת הכנסת, במהלכה הצדיעה מליאת הכנסת לתעשייה הישראלית, תוך ציון תרומתה הייחודית למשק, לחברה, לכלכלה, לבטחון ולתעסוקה.

במהלך הישיבה נשאו דברים בשבחה של התעשייה - יו"ר הכנסת-  חה"כ דליה איציק; סגן ראש הממשלה ושר התמ"ת - אלי ישי; יו"ר ועדת הכספים - חה"כ סטאס מסז'ניקוב; יו"ר ועדת הכלכלה - חה"כ גלעד ארדן; יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה - חה"כ אופיר פז פינס; יו"ר הועדה למעמד האישה - חה"כ ליה שמטוב ויו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה - חה"כ בני אילון.

את יום ההצדעה לתעשייה הישראלית בכנסת חתם טקס חגיגי במהלכו הוענקו 6 פרסי מפעל חיים של התאחדות התעשיינים ל- יהודה ברוניצקי, עוזיה הגליל, אלי הורביץ, אברהם (בונדי) לבנת, רוני קוברובסקי ויאיר רוטלוי.

את הפרסים העניקו רוה"מ - אהוד אולמרט; סגן רוה"מ ושר התמ"ת - אלי ישי; יו"ר הכנסת - דליה איציק ונשיא התאחדות התעשיינים, בנוכחותם של מאות תעשיינים, אנשי משק וכלכלה, חברי כנסת ואנשי פקידות בכירה.

 

בכבוד  רב,

שרגא ברוש
נשיא

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share