חוזר מס' 35/2008 – עדכון שכר המינימום החל ממשכורת חודש יולי 2008

30/06/2008

לכבוד         
המנהל/ת הכללי


א.ג.נ,


הנדון: עדכון שכר המינימום החל  ממשכורת חודש יולי 2008  


בהתאם לחוק שכר מינימום  (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה)  התשס"ו – 2006 שאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום 19/6/06, עודכן  שכר המינימום  החל במשכורת חודש יולי והוא יעמוד על  סך 3850.18 ₪  לחודש עבודה מלא לעובד חודשי ו- 20.70 ₪  לשעה לעובד בשכר שעה. שכר המינימום ליום עבודה, הוא החלק  ה- 25 של שכר המינימום לחודש לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן ששה ימים, והחלק  ה- 2/3 21 של שכר המינימום לחודש לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים.

* העלאה הנ"ל נדחתה מחודש דצמבר 2007  והינה האחרונה הקבועה ע"פ מנגנון החוק הנ"ל.

אין שינוי בשאר סעיפי חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987.

א. בהגדרת "שכר המינימום" נכללים ומובאים בחשבון הרכיבים הבאים: 

1) שכר יסוד או שכר משולב.
2) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו. 

ב. לא מובאים בחשבון בחישוב "שכר המינימום" תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, פרמיה מדודה, מוסכמת קבועה או קבוצתית והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.

סעיף 9 לחוק שכר מינימום  קובע כי העלאת שכר המינימום בהתאם לחוק לא תשמש עילה לתביעה להעלאת שכר עבודה של עובד מעל שכר המינימום או להפרשות כלשהי.  מטרת סעיף זה היא למנוע  גרירת שכר של עובדים המשתכרים מעל "שכר המינימום" רק מכוח העלאת שכר לעובדים המקבלים שכר נמוך. 

כאמור העדכון הנ"ל של שכר המינימום יהיה בתוקף החל משכר חודש יולי  2008 המשולם בראשית חודש אוגוסט2008. 

שכ"מ נוער עודכן גם הוא  ע"פ המנגנון הנ"ל,וחוזר נפרד בנושא  נשלח בימים אלו לחברים.

בדבר הסברים נוספים, במידת הצורך, ניתן לפנות לח"מ או  לעו"ד עופר יוחננוףמנהל המחלקה למשפט עבודה  טל'  03-5198824 או לעו"ד מיכל חילי מהמחלקה בטלפון 03-5198731 .

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף  עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share