חוזר מס' 36/2008 – עבודת נוער

30/06/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


א.ג.נ,


הנדון: עבודת נוער


לקראת תחילת חופשת הקיץ של בתי הספר ובעקבות שאלות שהופנו אלינו אנו מפנים תשומת לב ההנהלות למספר כללים הקבועים בחוק עבודת הנוער ובחוק שכר מינימום המתייחסים להעסקת נוער עובד.

1. בדרך כלל אסור להעסיק נער שלא מלאו לו 15 שנה.  בתקופת חופשת לימודים רשמית (תקופת חופשת הקיץ בחודשים יולי-אוגוסט) מותר להעסיק נערים מגיל  14 בכפוף לאמור בסעיף 2.

2. אין להעסיק נער  אלא אם ברשותו  "פנקס עבודה" שניתן  לו על ידי לשכת העבודה לנוער. פנקס העבודה יינתן בשרות התעסוקה  רק לנער   שיציג  אישור רפואי המאשר העסקתו  (שניתן לו ע"י רופא משפחה אחרי שבדק אותו בדיקה רפואית).

3. אסור להעסיק נער יותר מ- 8 שעות עבודה ליום ו- 40 שעות עבודה בשבוע.  אסור להעסיק נער עד גיל 16 בין השעות 18:00 עד 06:00, ונער מעל גיל 16 אסור להעסיק בין השעות 20:00 עד 06:00.
לאחר 6 שעות עבודה רצופות יש לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של  45 דקות למנוחה מהם לפחות חצי שעה רצופה.  ההפסקה היא  ע"ח בני הנוער.

4. שכר המינימום לנוער עובד  נכון ליולי  2008 .

א.  נער  עובד עד גיל 16 –   15.58 ₪  לשעה.
ב.  נער   עובד בגיל 16 עד 17 –  16.69 ₪   לשעה.
ג.  נער מעל גיל 17 ועד 18  –  18.47  ₪ לשעה.

*  החישוב מבוסס על משרה מלאה ממוצעת לנער של 173 שעות לחודש. אסור להעסיק בני נוער לתקופת "התלמדות" או תקופת ניסיון ללא תשלום.  יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה.

 בנוסף לשכר המינימום זכאים בני הנוער להשתתפות בהחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה לפי עלות דמי הנסיעה  בפועל עד מקסימום 21.56 ₪ ליום עבודה. 

בהתאם לחוק הודעה לעובד חובה למסור לכל נער ונערה את הטפסים ובהם פירוט זכויותיהם וחובותיהם.

*  בכל מקום שכתוב  נער הכוונה גם  לנערה .

בדבר הסברים והבהרות נוספות, ניתן לפנות למחלקה למשפט עבודה לעו"ד עופר יוחננוף טל. 03-5198824 או לעו"ד מיכל חילי בטלפון 03-5198731.

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף  עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share