חוזר מס' 37/2008 – פניית התאחדות בעלי מפעלי הובלה לחברי התאחדות התעשיינים לתשלום דמי טיפול

20/07/2008

לכבוד
המנה/ת הכללי/ת


א,ג,נ,


הנדון:- פניית התאחדות בעלי מפעלי הובלה לחברי התאחדות התעשיינים לתשלום דמי טיפול


1. בימים האחרונים קיבלנו דיווח ממספר רב של חברים בהתאחדות התעשיינים אשר קיבלו פנייה מאיימת בנוסח "התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים" מעו"ד המייצג את ההתאחדות בעלי מפעלי הובלה ובו דרישה לתשלום דמי טיפול לארגון הנ"ל בגין נהגים ומובילים המועסקים ע"י החברה.
מצ"ב הפניה כנספח לחוזר זה.

2. התאחדות התעשיינים רואה  בחומרה רבה פניה זו אשר אנו סבורים שהינה חסרת בסיס משפטי .
אנו פנינו לארגון הנ"ל כמו גם לממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד התמ"ת לביטול מיידי של הדרישה הנ"ל שנשלחה בתפוצה נרחבת.

3. הארגון דורש דמי טיפול ממפעלים אשר מעסיקים נהגים ואמצעי תובלה ושינוע.

4. הנחיתנו למפעלים חברי ההתאחדות הינה חד משמעית לא לשלם ולהודיע לנו באופן מיידי על הפנייה הנ"ל.

לפרטים נוספים ו/או שאלות או הבהרות ניתן לפנות  לח"מ או לעו"ד עופר יוחננוף, מנהל המחלקה למשפט עבודה – 03-5198824.

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים  התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share