חוזר מס' 11/2009 – החזרים בעבור הובלת מטענים אוויריים ביצוא לארה"ב

28/01/2009

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


נכבדיי,


הנדון:  החזרים בעבור הובלת מטענים אוויריים ביצוא לארה"ב


אנו מבקשים לעדכנכם על הסדר פשרה חלקי שהושג לאחרונה בתביעה ייצוגית שהוגשה בארה"ב, בעניין הובלה אווירית של מטענים בתחומי ארה"ב .

תביעה ייצוגית זו עניינה בטענה כי החברות Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AGו- Swiss International Air Lines Ltd, ביחד עם מובילי מטענים אוויריים אחרים, קשרו קשר לתאם ביניהם את מחיריהם של שירותי משלוחים בהובלה אווירית, תוך הפרה של חוקי ההגבלים העסקיים של ארה"ב.

במסגרת הסדר הפשרה הסכימו המובילים האוויריים לשלם סך של 85 מיליון דולר ולשתף פעולה בהגשתן של תביעות משפטיות נגד הנתבעות הנותרות.

הסדרי הפשרה חלים על כל מי שרכש שירותי משלוחים בהובלה אווירית מכל מוביל מטענים אווירי שהוא, לצורך משלוחים אל ארה"ב או מארה"ב, בתקופה שמיום 1 בינואר 2000 ועד ליום 11 בספטמבר 2006. במסגרת זו כלולים גם שירותים הובלה אוויריים שנרכשו באמצעות גופים שעוסקים בהעברת מטענים למשלוח.

לתשומת ליבכם: המועד האחרון לשליחת טפסי התביעה של כל המעוניינים להיכלל בהסדר הפשרה הינו יום ה- 12 בפברואר 2009.

ההתאחדות פנתה ליועציה המשפטיים על מנת שייתנו שירותים מרוכזים של הגשת התביעות הפרטניות של חברי ההתאחדות בתעריף מיוחד. רצ"ב מכתב מטעם עו"ד דורון לוי, ממשרד עוה"ד עמית, פולק, מטלון ושות', יועציה המשפטיים של ההתאחדות, שמציע סיוע וטיפול בהגשת התביעה הפרטנית של כל חבר וחבר במסגרת הסדר הפשרה.

לאור לוח הזמנים הצפוף, אנו ממליצים לכם לפעול בזריזות להבטחת זכויותיכם וקבלת הפיצוי שמגיע לכם!

 

בכבוד רב,

יהודה (יודקה) שגב
מנהל כללי

הסכם התקשרות  הסכם התקשרות
מכתב פניה לתעשיינים  מכתב פניה לתעשיינים
POWER OF ATTORNEY -final  POWER OF ATTORNEY -final
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share