עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7

9/04/2017

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת

הנדון: עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה

1. בהמשך להחלטות ממשלה בדבר הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה מיום 18.12.16 ומיום 5.3.17 ולחוזרינו אליכם שהוצאו בסמוך להחלטות אלה, הננו מבקשים להזכירכם, כי בקשות להיתרים להעסקת עובדים פלשתינאים תתאפשרנה רק לאחר שהמעסיק המבקש להעסיק עובד כאמור, מיצה את האפשרויות להעסקתם של עובדים ישראלים מקרב דורשי העבודה הרשומים בלשכות התעסוקה, קרי- רק לאחר קבלת הודעה משירות התעסוקה כי לא קיים דורש עבודה ישראלי לביצוע העבודה הנדרשת.

2. בקשה שתוגש ללא המסמך האמור, לא תיעתר על ידי הוועדה למתן היתרים בענף התעשייה והשירותים שברשות האוכלוסין וההגירה.

3. כמו כן, אנו מבקשים לעדכנכם, כי הוועדה למתן היתרים תתכנס לאחר החג.

4. לפיכך, אנו ממליצים לכם להגיש שוב את הבקשות ובהתאם להנחיות לעיל.

5. להלן לנוחיותכם קישור למדריך בנושא זה של רשות האוכלוסין וההגירה: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016

6. לפרטים ניתן לפנות לאגף עבודה בטל' 03-5198819 או בדוא"ל avivak@industry.org.il. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה.

בברכת חג אביב שמח,

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש האגף

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
חוזר מס' 17/2016 - אסיפה כללית שלא מן המניין לשנת 2017 , 7/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share