אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20

28/12/2016

לכבוד
המנהל /ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי


הנדון: הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה בפני האסיפה הכללית ביום 12.1.17

1. בהמשך להזמנה שנשלחה אליכם ביום 6.12.2016 בדבר מועד האסיפה הכללית שבנדון, הריני להביא לידיעתכם כי מועצת התעשיינים התקינה ביום 25.12.2016  תקנות משנה לתקנון התאחדות התעשיינים,שמטרתן שיתוף פעולה והסדרת היחסים בין התאחדות התעשיינים לבין איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה (להלן: "האיגוד"), הפועלת כעמותה רשומה. 
 
2. זאת לאחר שנשיאות ההתאחדות דנה בנושא סיכמה והצביעה על קבלת ההצעה.

3. עיקרן של תקנות המשנה הוא להסדיר את מעמדו של איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה בהתאחדות התעשיינים ולהסדיר את שיתוף הפעולה בין האיגוד לבין ההתאחדות.

4. לפי ההסכם שנחתם בין התאחדות התעשיינים לבין האיגוד, האיגוד יפעל במסגרת ההתאחדות, ככל האיגודים הענפיים האחרים, אך ימשיך להתקיים כאיגוד עצמאי על מנת לשמר את חופש הבחירה של חברי הארגון.
לפיכך, חברי איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה, אשר ירצו בכך, יוכלו להיות חברים בהתאחדות התעשיינים ו/או באיגוד. האיגוד יטפל בכל הנושאים הנוגעים לקידום תעשיית ההיי טק בישראל. כל הפעילות מול רשויות הממשל בסוגיות הקשורות לתעשיות ההי-טק יהיו בהובלת יו"ר האיגוד, ובתיאום עם הגורמים הרלוונטיים בהנהלת ההתאחדות. ניהול התקציב וביצועו יבוצעו כפי שמבוצע באיגודים האחרים  הפועלים בהתאחדות התעשיינים, ובהתאם לנוהלי התאחדות התעשיינים.

5. על מנת לעגן תקנות משנה אלה, תקנות המשנה תועמדנה להצבעה באסיפה הכללית ביום 12.1.2017 אליה הוזמנתם. מצ"ב נוסח תקנות משנה בדבר איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה כאמור.

6. להזכירכם, הגורמים הזכאים לייצג את החברה באסיפה הכללית ולהצביע  על התקנת תקנות המשנה הם: בעלים, חבר מועצת מנהלים, שותף או מנהל שהינו עובד חברה. חבר ההתאחדות יהיה זכאי להצביע,  אם שילם את דמי החבר שנקבעו לחברתו.

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לעו"ד מיכל וקסמן חילי, ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, טלפון 03-5198820 דואל michalh@industry.org.il

רצ"ב הזמנה לאסיפה ולועידת התעשייה, אנא אשרו השתתפותכם בהקדם להרשמה לחצו כאן

בברכה,

רובי גינל
מנכ"ל

אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17  הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20  אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20
הזמנה לאסיפה ולועידת התעשייה    הזמנה לאסיפה ולועידת התעשייה
הצעה לאישור תקנות משנה שיובאו להצבעה בפני האסיפה הכללית ביום 12.1.2017 - תקנות משנה-איגוד האלקטרוניקה והתוכנה  הצעה לאישור תקנות משנה שיובאו להצבעה בפני האסיפה הכללית ביום 12.1.2017 - תקנות משנה-איגוד האלקטרוניקה והתוכנה
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share