חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה

11/12/2016

לכבוד  
המנהל/ת הכללי/ת

ג.א.נ

הנדון: נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת  מומחה זר המוזמן לישראל  לתקופה של עד 45 יום בשנה

1. בעקבות פניות חברים ופרסומים שונים בעיתונות בעניין שבנדון, מצ"ב הנוהל של רשות ההגירה והאוכלוסין להעסקת מומחים זרים, המוזמנים לישראל לתקופות של עד 45 ימים.   
 
2. נציין, כי אין מדובר בנוהל חדש, אלא בנוהל תקף שפורסם לראשונה בשנת 2015 כנוהל  ניסיוני שהוחלט להאריכו לתקופה בת 12 חודשים נוספים, שבסופם תישקל שוב הארכת הנוהל.

3. מטרת הנוהל היא לקצר ולפשט את ההליך הפרוצדוראלי בהסדרת העסקה של מומחים זרים, לנתינים זרים (בתחומים כגון: ייעוץ, פיקוח, תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה המעסיק את המומחה הזר בחו"ל, הרצאות, הדרכות או משימה זמנית חולפת אחרת הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת), אשר פטורים מאשרת ביקור, לתקופה שאינה עולה על 45 ימים (ברציפות או במצטבר) בשנה קלנדרית.

למעשה, נוהל מקוצר זה החליף, בנסיבות המתוארות מעלה,  את הצורך בהסדרת העסקה של מומחים זרים לפי נוהל  5.3.0041, אשר ההליך הקבוע בו מורכב וארוך יותר.

4. לפי הנוהל, הבקשה תידון תוך 6 ימי עבודה מיום קבלתה, ככל שניתן.  לאחר כניסתו לישראל של המומחה הזר בהתאם להיתר העסקה שהונפק לפי הנוהל המעודכן, נדרש המבקש (המעסיק) לגשת ללשכת מנהל האוכלוסין הרלוונטית, תוך שני ימי עבודה, לצורך קבלת רישיון העבודה. קרי- המומחה שנכנס לישראל לאחר הנפקת היתר לפי הנוהל רשאי לעבוד בישראל מיד עם כניסתו לישראל, אף אם טרם הונפקה מדבקת הרישיון ב/1 (רישיון העבודה).

5. לנוהל אשר צרפנו, מצורף טופס הבקשה וכן נוסח התצהיר, אותו יש לצרף לבקשה.

6. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה על פי הפרטים הבאים: עו"ד מיכל וקסמן-חילי ראש אגף עבודה -03-5198819 ובמייל
michalh@industry.org.il, או עו"ד עופר יוחננוף היועץ המשפטי ומנהל המחלקה למשפט עבודה – 03-5198824 ובמייל ofery@industry.org.il.

7. חוזר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ואנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל מקרה פרטני.

 

בברכה,

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש אגף עבודה

חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת  מומחה זר המוזמן לישראל  לתקופה של עד 45 יום בשנה  חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה
נוהל טיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר  נוהל טיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share