חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה

לכבוד
המנהל/ת הכללי /ת

א.ג.נ 

הנדון:- ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה

1. מצ"ב מכתב פנייתו של גיא שמחי הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות הכללית החדשה מחודש יולי 2016 אשר נשלח לחברי התאחדות התעשיינים.

2. פניית ההסתדרות הכללית החדשה הינה בחוסר סמכות וללא כל בסיס חוקי. ההסתדרות אינה זכאית לדרוש את הנתונים המבוקשים על ידה בפנייתם.

3. ההסכמים שנחתמו לא מקנים להסתדרות סמכות לפנות ולקבל נתונים אודות הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות במפעל, או כל נתונים אחרים שאינם רשומים בהסכמים עימה.

4. אבקש להדגיש כי נושא העסקת אנשים עם מוגבלויות חשוב ביותר ויש אכן לפעול לעידוד והגברת התעסוקה של אוכלוסיות אלו  בהתאם להסכמים שחתמנו ,זאת ללא קשר לפניית ההסתדרות.


5. לפרטים נוספים, שאלות או הבהרות ניתן לפנות ליועץ המשפטי ולמנהל המחלקה למשפט עבודה עו"ד עופר יוחננוף (03-5198824) או למנהלת תחום חקיקת עבודה עו"ד מיכל וקסמן-חילי (03-5198731) או לח"מ בטלפון 03-5198819.

בכבוד רב

דורון קמפלר
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

מכתבו של גיא שמחי הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות   מכתבו של גיא שמחי הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share