חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016

11/07/2016

לכבוד
המנהל/ת הכללי

א.ג.נ.,

הנדון: דמי הבראה לשנת 2016
 
1. ביום 10.7.16 נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה לפיו גובה דמי ההבראה, השתתפות המעסיק  בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו תהיה 378 ש"ח לכל יום הבראה. – (מחיר יום הבראה בשנת 2015  עמד גם הוא על 378 ₪) . 1
                                                                  
2א. קצובת ההבראה תינתן לעובדים במשרה מלאה ובעבור עבודה בפועל  (אלא אם נקבעה בהסכם קיבוצי החל על העובד הוראה עדיפה) בשיעורים הבאים:-

עבור השנה הראשונה לעבודה במפעל – 5 ימי הבראה.
עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית – 6 ימי הבראה.
עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימי הבראה.
עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה – 8 ימי הבראה.
עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה – 9 ימי הבראה.
עבור השנה העשרים ואילך – 10 ימי הבראה.

ב.  עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו.  לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק  מהשנה.

1. בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, אך מובאת בחשבון תקופת חופשת הלידה.

2. דמי ההבראה הם בסכום אחיד ואין חובה על העובד להציג קבלה המעידה על תשלום בגין הבראה.

3. קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספט'), אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

4. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

5. יצוין עוד כי העובד יהיה זכאי לדמי הבראה גם לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.

6. בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות למחלקה למשפט עבודה,  למנהל המחלקה והיועץ המשפטי עו"ד עופר יוחננוף טל'  03-5198824 או לעו"ד מיכל וקסמן-חילי ראש תחום חקיקת  עבודה בטלפון 035198731 .

 

בברכה,

דורון קמפלר
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

1 - בהסכם נקבע כי במידה והמדד יעלה יקוזז שיעור של 1.2% (המשקף את ירידת המדד מחודש מאי 2014 ועד מאי 2016) בשנה הבאה

חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016  חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share