חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא

7/06/2016

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת 

 

נכבדיי,

 

הנדון: הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא

ב-1 ביולי 2016 ייכנס לתוקף תיקון של אמנת SOLASשל IMO (ארגון הספנות הבינלאומי), בדבר שקילת מכולות. לפי התיקון, יצוא מכולה שמשקל הטובין (כולל חומרי אריזה ומשטחים) בה אינו תואם את המשקל בפועל או מכולה מלאה שמשקלה חורג מהמשקל המותר לנשיאה לא תיטען לאנייה, אלא תישאר בנמל עד לתיקון התצהיר או עד שחלק מהטובין יצא מימנה.

האימות מבוצע באמצעות מסירת נתון משקל מכולה ברוטו ביצוא  VGM -  Verified Gross Mas.

 קיימות שתי דרכים לספק את נתון ה-VGM:

 1)      על ידי השוגר (shipper).

ימלא אחת לשנה טופס הצהרתי רשמי שיבטא את פרטי המאזניים שבהן השתמשו לביצוע השקילה לרבות אישור הגורמים המוסמכים במדינה על כיול ודיוק המאזניים המדוברים. זיהוי השוגר יהיה באמצעות מספר ה-ח.פ. של החברה כפי שהוא מופיע היום. הטופס יישלח לנמל ולסוכן המכס.

ביצוע הליך זה מול הנמל מאשר שנתוני השקילה שנשלחו ע"י השוגר הם נתוני VGM. 

 

2)    על ידי הנמל, הרכבת או המסופים העורפיים.

ה-VGM המתקבל משקילת הנמלים ידווח לסוכן המכס וסוכן האנייה, אשר יחליטו באם לתקן את הצהרות הטעינה המקוריות שלהם במסמכיהם. פעולה זו תיעשה על ידי הזנת מסמכים אשר יציינו את מקור השקילה (נמל, רכבת או מסוף עורפי).

 

במקרה ויתקבלו שני נתוני VGM שונים, על ידי הנמל ועל ידי השוגר, הנתון שסופק על ידי הנמל יהיה הנתון המחייב לצורך תכנית הטעינה. במקרה ולפי דעת הטרמינל קיים פער חריג בין שני הנתונים, הנמל ייזום פניה לסוכן המכס בנושא.

במאמץ משותף של התאחדות התעשיינים יחד עם: לשכת הספנות הישראלית, חברות נמלי חיפה ואשדוד, ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, מועצת המובילים, רכבת ישראל וקבלניה, תס"ק-ים, מסופים עורפיים, הצלחנו להעביר את האחריות על השקילה לידי הנמל. במידה והיצואן יבחר לספק לנמל את משקל המכולה, היצואן פטור מלשלם לנמל עבור "אגרת השקילה". במקרה ויתקבלו שני נתוני שקילה מצד הנמל ומצד היצואן, אזי הנתון שסופק על ידי הנמל יהיה הנתון המחייב לצורך תכנית הטעינה. במקרה ולפי דעת הטרמינל קיים פער חריג בין שני הנתונים, הנמל ייזום פניה לסוכן המכס בנושא.


מכולה בעלת משקל חורג עלולה להתעכב בנמל המוצא בישראל או לחילופין בחו"ל, בהתאם לתקנות כל מדינה ומדינה, על כן חשוב להקפיד על משקל מכולה תקין בטרם השילוח.

 קבצים מצורפים: 

1.      הנחיות ליישום אימות משקל המכולות על פי תקנת IMO-SOLAS.

2.      GUIDELINES REGARDING THE VERIFIED GROSS MASS.

3.      חובת שקילת מכולות לפני הטענתן על כלי שיט לצורך אימות משקלן חובת שקילת     

         מכולות לפני הטענתן על כלי שיט לצורך אימות משקלן

  

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה:

 

 נתנאל היימן, מנהל תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198807, דוא"ל: natanel@industry.org.il

 

 אלעד נצר, כלכלן תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198739 דוא"ל: elad@industry.org.il

 

בברכה,

יהודה (יודק'ה) שגב
מנכ"ל

חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא  חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא
מצב לחוזר 8 - הנחיות ליישום אימות משקל יוצא - 24 5 16  לוטה 1 חובת שקילת מכולות לפני הטענתן על כלי שיט לצורך אימות משק  מצב לחוזר 8 - הנחיות ליישום אימות משקל יוצא - 24 5 16 לוטה 1 חובת שקילת מכולות לפני הטענתן על כלי שיט לצורך אימות משק
מצב לחוזר 8 - הנחיות ליישום אימות משקל יוצא - 24 5 16 לוטה 2 IMO circular  מצב לחוזר 8 - הנחיות ליישום אימות משקל יוצא - 24 5 16 לוטה 2 IMO circular
מצב לחוזר 8 - הנחיות לישום אימות משקל יוצא - מסמך סופי בעברית 24 5 16 לוטה 3  מצב לחוזר 8 - הנחיות לישום אימות משקל יוצא - מסמך סופי בעברית 24 5 16 לוטה 3
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share