חוזר מס' 4/2016 - תיקון חוק חופשה שנתית

24/02/2016

לכבוד
המנהל/ת  הכללי/ת
 
א.ג.נ
 
 
הנדון: תיקון חוק חופשה שנתית
 
 
הכנסת אישרה את הצעת חוק לתיקון חוק חופשה שנתית,  שבמסגרתה תינתן תוספת בת עד שני ימי חופשה למכסת ימי החופשה השנתית של עובדים בוותק שנה עד 4 שנים, כך שעובדים  אלו יהיו זכאים ל-16 ימי חופשה סך הכל. משמעות התיקון בפועל הנה כי עובדים אשר מועסקים 5 ימי עבודה בשבוע יהיו זכאים ל- 12 ימי חופשה בשנה (במקום 10 ימים לעובדים בוותק שנה עד שנתיים ובמקום 11 ימים לעובדים בוותק שלוש עד ארבע שנים). . זקיפת הימים לזכותו של העובד תיעשה בשתי פעימות. הראשונה בת יום אחד בתאריך ה- 1.7.16 והשנייה בת יום נוסף בתאריך ה- 1.1.2017 . התיקון לחוק תואם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 31/1/2016 בין נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות הכללית החדשה .
 
לפרטים נוספים שאלות והבהרות ניתן לפנות לח"מ או ליועץ המשפטי ומנהל המחלקה למשפט עבודה עו"ד עופר יוחננוף בטלפון 035198824 או לעו"ד מיכל וקסמן-חילי מנהלת תחום חקיקת עבודה בטלפון 03-5198731.
 
 
 
 
 
בכבוד רב ,
 
דורון קמפלר 
ראש אגף  עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share