חוזר מס' 3/2016 - תיקון תקופת התיישנות לתשלום דמי הבראה

24/02/2016

לכבוד
המנהל/ת  הכללי/ת
 
א.ג.נ
 
הנדון: תיקון תקופת התיישנות לתשלום דמי הבראה  
 
 
1. תיקון תקופת התיישנות לתשלום דמי הבראה
תוקן ההסכם הקיבוצי הרב שנתי שבין נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות הכללית החדשה. במסגרת התיקון בוטל סעיף 7 א, שקבע " עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד מעביד ,וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו ,אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו". משמעות התיקון כי ניתן יהיה לתבוע דמי הבראה במידה ולא שולמו לתקופה של 7 שנים, שהיא תקופת ההתיישנות  הכללית הקבועה בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 , ולא שנתיים בלבד, כפי שקבע עד כה ההסכם הקיבוצי.
 
לפרטים נוספים שאלות והבהרות ניתן לפנות לח"מ או ליועץ המשפטי ומנהל המחלקה למשפט עבודה עו"ד עופר יוחננוף בטלפון 035198824 או לעו"ד מיכל וקסמן-חילי מנהלת תחום חקיקת עבודה בטלפון 03-5198731.
 
 
 
 
בכבוד רב ,
 
דורון קמפלר 
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש 

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share