חוזר מס' 12/2015 - עדכון - חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

26/10/2015

לכבוד                                                                     
המנהל/ת הכללי/ת 
 
א.ג.נ, 
 
שלום רב, 
 
הנדון: עדכון- חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
 
 
1. כידוע, ביום 25.6.14 נחתם הסכם קיבוצי כללי בעניין חובת העסקת אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה (להלן: "ההסכם הקיבוצי"), שהורחב בצו הרחבה על כלל המשק. נזכיר כאן, כי ההסכם מחייב העסקת אנשים עם מוגבלות בשיעור מינימום מכלל העובדים בחברות המעסיקות 100 עובדים ויותר.
 
2. ביום 1.10.15 חתמה ועדת המעקב המשותפת מכוחו של אותו הסכם קיבוצי על החלטה הכוללת הוראות יישומיות לביצוע ההסכם (להלן: "ההחלטה"). להלן נביא את עיקרי הוראותיה.
 
3. "אדם עם מוגבלות" לצורכי קיום ההסכם הוא מי שמתקיימים בו אחד מאלה: (א) מוגבלותו היא מוגבלות של 40% נכות ומעלה המוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה או משרד הבריאות, או (ב) עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה או משרד הבריאות, או (ג) הינו נכה צה"ל אשר עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה ע"י משרד הביטחון.
 
4. ההחלטה גם קובעת, כי מעסיק שלא יעמוד במכסת ההשמה הקבועה בהסכם, יידרש להראות, כי לעניין משרות פנויות או חדשות, הוא נקט בצעדים הבאים לשם העסקת אנשים עם מוגבלות:
 
א. קיים אצל המעסיק עובד הממונה כאחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות.
ב. מעסיק גיבש תוכנית שנתית בנושא קידום העסקת אנשים עם מוגבלות, הכוללת הוראות בדבר העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות שהם כשירים לתפקיד או למשרה, ושהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה. ככל שהמעסיק הינו חברה, התוכנית השנתית הובאה לאישור דירקטוריון המעסיק. 
ג. המעסיק פנה לשלושה גורמים שונים המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות, לשם קידום קליטת אדם עם מוגבלות לתפקיד הרלוונטי, והם:
(1) אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי;
(2) מרכזי תמיכה למעסיקים- מטה לשילוב אנשים עם מוגבלות שבמשרד הכלכלה;
(3) אחד מהגורמים הבאים: שירות התעסוקה, אגף השיקום במשרד הרווחה/הבריאות/הביטחון, גופי השמה המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות, שירות לעיוור, פורטל "עבודה נגישה".
 
5. מעסיק יתעד בכתב את הנימוקים לאי קבלתו של אדם עם מוגבלות שביקש להתקבל לתפקיד ולא התקבל, בכפוף להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988, וכן ישמור תיעוד זה.
 
6. אנו מצרפים לעיונכם את ההסכם הקיבוצי ואת החלטת ועדת המעקב.
 
7. בדבר הסברים נוספים, במידת הצורך, ניתן לפנות לעו"ד עופר יוחננוף טל' 03-5198824, ולעו"ד מיכל וקסמן-חילי טל' 03-5198731. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה.
 

 
 
בברכה,
 
דורון קמפלר 
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

 

הסכם קיבוצי להעסקת אנשים עם מוגבלות מיום 25.6.2014  הסכם קיבוצי להעסקת אנשים עם מוגבלות מיום 25.6.2014
החלטת ועדת המעקב מיום 1.10.15  החלטת ועדת המעקב מיום 1.10.15
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share