חוזר מס' 09/2015 - העסקת בני נוער 2015

2/07/2015

לכבוד
 המנהל/ת הכללי/ת

א.ג.נ,

הנדון: העסקת בני נוער 2015

לקראת תחילת חופשת הקיץ של בתי הספר ובעקבות שאלות שהופנו אלינו אנו מפנים תשומת לב ההנהלות למספר כללים הקבועים בחוק עבודת הנוער ובחוק שכר מינימום המתייחסים להעסקת נוער עובד.

1. ע"פ החוק אסור להעסיק נער שלא מלאו לו 15 שנה. עם זאת בתקופת חופשת לימודים רשמית (תקופת חופשת הקיץ בחודשים יולי-אוגוסט) מותר להעסיק נערים מגיל  14 בכפוף לאמור בסעיף 2.
בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנה.

2. אין להעסיק נער אלא אם ברשותו אישור רפואי המאשר העסקתו (שניתן לו ע"י רופא משפחה אחרי שבדק אותו בדיקה רפואית). *יודגש כי משרד הכלכלה פועל לשינוי החקיקה בנושא מה שייתר הצורך בפנקס עבודה  ואף פורסם כי למרות שהחוק לא תוקן עדיין חובה זו לא תיאכף. עם זאת יש להקפיד על אישור רפואי של הנער/ה בצירוף צילום ת.ז .

3. אסור להעסיק נער יותר מ- 8 שעות עבודה ליום ו- 40 שעות עבודה בשבוע.  אסור להעסיק נער עד גיל 16 בין השעות 18:00 עד 06:00.לאחר 6 שעות עבודה רצופות יש לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של  45 דקות למנוחה מהם לפחות חצי שעה רצופה.  ההפסקה היא  ע"ח בני הנוער.

4. שכר המינימום לנוער עובד נכון ליוני 2015.

א.    נער  עובד עד גיל 16 –           18.82₪  לשעה.
ב.    נער   עובד בגיל 16 עד 17 –   20.16₪   לשעה.
ג.     נער מעל גיל 17 ועד 18  –     22.31₪  לשעה.

אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית (ליהודי יום המנוחה השבועי הוא יום השבת, בן דת אחרת ניתן לבחור בין הימים שישי, שבת וראשון). מדובר באיסור מוחלט ולא ניתן לקבל היתרים להעסקה במנוחה שבועית.
העבודה בשעות נוספות אסורה.

*  החישוב מבוסס על משרה מלאה ממוצעת לנער של 173 שעות לחודש. אסור להעסיק בני נוער לתקופת "התלמדות" או תקופת ניסיון ללא תשלום. יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה.

בנוסף לשכר המינימום זכאים בני הנוער להשתתפות בהחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה לפי עלות דמי הנסיעה  בפועל עד מקסימום 26.40₪  ליום עבודה. 

בהתאם לחוק הודעה לעובד חובה למסור לכל נער ונערה את הטפסים ובהם פירוט זכויותיהם וחובותיהם בתוך 7 ימים מתחילת עבודתם.(נער ונערה אשר באים לעבוד למשך 30 ימים לפחות )

*  בכל מקום שכתוב  נער הכוונה גם  לנערה .

• קיימים קנסות כבדים על העסקת בני נוער ללא היתרים מתאימים ובחריגה מהשעות שפורטו לעיל.
• לקישור לאתר שירות התעסוקה במשרד הכלכלה בנושא העסקת בני נוער לחץ כאן

בדבר הסברים,שאלות  והבהרות נוספות, ניתן לפנות לעו"ד עופר יוחננוף  מנהל המחלקה למשפט עבודה והיועץ המשפטי בטלפון 035198824  ו/או לעו"ד מיכל וקסמן-חילי ראש תחום חקיקת עבודה 035198731.

 

ב ב ר כ ה,

דורון קמפלר  
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share