חוזר מס' 06/2015 - חוזר ראשון - הצעת מועמדים לפרס תעשייה 2015

28/06/2015

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת

נכבדי/תי,

פרס התעשייה 2015

כללי
התאחדות התעשיינים תעניק את פרס התעשייה 2015, בטקס חגיגי בנוכחות אישיות ממלכתית בכירה בתחילת שנת 2016.

מטרת הפרס
הפרסים יוענקו למקבליהם עבור הישגים מיוחדים, פעילות מיוחדת או הצטיינות בתחום עיסוקיהם בניהול התעשייתי על קידום רעיונות היוזמה הפרטית בתחום התעשייה וכן על גילוי יוזמה, חזון או פעילות מיוחדת בתחום הפיתוח התעשייתי.
הפרסים נועדו להוות אמצעי למתן הכרה ציבורית למנהלים המצטיינים בתעשייה ולעודד ניהול תעשייתי יעיל, מתקדם וחדשני.

המועמדים לפרס
המועמדים לקבלת הפרס הינם מבין בעלים, יו"ר מועצת המנהלים, מנכ"לים או בעלי תפקידים ניהוליים בכירים במפעלים תעשייתיים, יזמים של מפעל או פרויקט חדש.
המועמד לפרס צריך לכהן בתפקידו בחברה כ- שלוש שנים לפחות.
במקרים מיוחדים ניתן להעניק פרס למועמד שנפטר כל עוד לא חלפו שנתיים מיום פטירתו.
הצגת המועמדים פתוחה לכל החברים לרבות מועמדים ממפעלים קטנים ובינוניים.

הצגת המועמדות
1. הצגת המועמדות תעשה ע"י בעלי תפקידים ניהוליים בכירים בחברה באישור המנכ"ל או יו"ר מועצת המנהלים, (באם המנכ"ל הינו/ה המועמד/ת, יש לקבל את אישורו של  יו"ר  מועצת המנהלים). בכל מקרה, הצגת המועמדות לא תעשה ע"י המועמד/ת  עצמו/ה. (טופס הצגת המועמדות לחץ כאן).   
2. ההמלצות על המועמד/ת תוגשנה ע"י בעלי תפקידים של מנכ"ל ומעלה.  המלצות לגבי המנכ"ל תוגשנה ע"י יו"ר מועצת המנהלים ובאם היו"ר עצמו הינו/ה המועמד/ת יוגשו ההמלצות ע"י תעשיינים בכירים מחוץ לחברה או למפעל.
3. הממליצים מתבקשים לשלוח המלצות מפורטות ככל האפשר ומנומקות כראוי בכדי שניתן יהיה להגיש את המומלצים ברשימת מועמדים שתוגש לחבר השופטים.

מועד הגשת הצעות
ההצעות חייבות להגיע:
א)  לא יאוחר מיום ראשון 23.8.2015
ב)   אל מנכ"ל ההתאחדות התעשיינים, רח' המרד 29, תל אביב 68125.
טפסי הרישום + ההמלצות אשר יועברו  לגורם אחר  ולאחר המועד הקבוע לא יתקבלו ויוחזרו לשולחיהם.

את הבקשות יש להגיש  ב-8 עותקים ברורים. יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופסי הבקשה. יש לצרף קורות חיים של המועמד/ת, מכתב המלצה של המציע, ניתן לצרף קטלוגים של החברה.
את טפסי הרישום ניתן גם למצוא באתר האינטרנט של ההתאחדות
www.industry.org.il

חלוקת הפרסים
הפרסים יוענקו בטקס חגיגי מיוחד בתחילת שנת 2016

בכבוד רב,

אמיר חייק
מנהל כללי
ומרכז פרס תעשייה

חוזר מס' 06/2015 - חוזר ראשון - הצעת מועמדים לפרס תעשייה 2015  חוזר מס' 06/2015 - חוזר ראשון - הצעת מועמדים לפרס תעשייה 2015
טופס הצגת המועמדות  לפרס התעשייה 2015  טופס הצגת המועמדות לפרס התעשייה 2015
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share