חוזר מס' 42/2008 – קביעת פחת מואץ והארכת תוקף מפת אזורי עדיפות לאומית

28/07/2008

לכבוד
המנהל\ת הכללי\ת


שלום רב,


הנדון: קביעת פחת מואץ והארכת תוקף מפת אזורי עדיפות לאומית


בעקבות פעילות אינטנסיבית של התאחדות התעשיינים, אישרה לאחרונה ועדת הכספים של הכנסת שתי החלטות משמעותיות למפעלי התעשייה:

1. פחת מואץ – בגין רכישת ציוד ומכונות בתעשייה, שתיעשה בתקופה שבין 1.6.2008 עד 31.5.2009, יוכר פחת מואץ בשיעור 50% לשנה.

ההטבה תחול על ציוד שהחל לשמש בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו, או עד ל-31 במאי 2009, כמאוחר מביניהם; על הציוד לשמש בייצור הכנסה בפעילות המזכה בכל התקופה עד לתום שנת המס שבשלה נתבעה ההטבה. קיימים מספר חריגים שבגינם לא תחול הטבת הפחת המואץ.

2. הארכת תוקף מפת אזורי עדיפות לאומית – תוקפה של מפת אזורי העדיפות פג בתחילת השנה, דבר שמנע אפשרות למתן תמריצים והטבות לתעשייה בפריפריה (מענקים והטבות מס, מענקי מחקר ופיתוח, סבסוד הוצאות פיתוח ועוד). מפת אזורי העדיפות הוארכה עד ל-31 במרץ 2009, דבר שמאפשר את חידוש מתן תמריצים אלה.

יצוין ששינוי המפה כלל גם את עיגון אזורי התעשייה באזור עוטף עשה כאזור עדיפות א', וכן ביטול מעמדה של העיר חיפה כאזור עדיפות ב'.

לעיון בנוסח המפורט והמלא של תקנות הפחת המואץ ועדכון צו אזורי עדיפות לאומית, ניתן להיכנס ללינק הבא:
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/DFF5899D-2F5B-4DDA-9F56-8694DED26379/11185/6693.pdf

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורן הרמבם, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, בטלפון: 03-5198807.

 

בברכה,

רובי גינל
ראש אגף כלכלה

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share