חוזר מס' 51/2008 – תחילת יישומו של סעיף 12 א' לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א התשנ"ו 1996 (חוק קבלני כ"א)

22/10/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
 
ג.א.נ.,
 
 
הנדון: תחילת יישומו של סעיף 12 א' לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א התשנ"ו 1996 (חוק קבלני כ"א)
 
 
מצ"ב חוזר בנושא תחילת יישומו של סעיף 12 א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם.
 
מצ"ב קישור לאתר משרד התמ"ת בנושא:
 
נוהל טיפול בבקשות להיתר העסקת עובד לתקופה העולה על 9 חודשים לפי סעיף 12 א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם.
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/7B7EDC70-CE64-49E2-BB59-852FEEDC972E.htm

והנחיות כלליות להורדת ומילוי טופס הבקשה
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/43E2D4A6-BBE9-4352-AAB1-FA5C9B8C8F31.htm


 
 
ב ב ר כ ה,
 
אבי ברק
ראש אגף  עבודה ומשאבי אנוש

חוזר מס' 51-2008 – תחילת יישומו של סעיף 12 א' לחוק העסקת עובדים ע''י קבלני כ''א התשנ''ו 1996  חוזר מס' 51-2008 – תחילת יישומו של סעיף 12 א' לחוק העסקת עובדים ע''י קבלני כ''א התשנ''ו 1996
הנחיות כלליות להורדת ומילוי טופס הבקשה  הנחיות כלליות להורדת ומילוי טופס הבקשה
נוהל טיפול בבקשות להיתר העסקת עובד לתקופה העולה על 9 חודשים לפי סעיף 12א'   נוהל טיפול בבקשות להיתר העסקת עובד לתקופה העולה על 9 חודשים לפי סעיף 12א'
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share