חוזר מס' 53/2008 – שמירה על חוקי עבודה ונהלי פיטורים

26/10/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


הנדון:- שמירה על חוקי עבודה ונהלי פיטורים


בימים האחרונים התרבו העדויות שקיבלנו ממפעלים על הערכות לקראת צמצומים במצבת העובדים . במקביל התגברו בחודשים האחרונים מאמצי משרד התמ"ת לאכיפת חוקי עבודה. מספר המפקחים גדל וכך גם תכיפות הביקורות שנערכו במפעלים ובהם נבדקה רמת השמירה על חוקי העבודה מצד המעסיקים. כתוצאה מהגברת הפיקוח הוגשו כתבי אישום פליליים נגד חברות ונושאי משרה בהם, הנאשמים בהפרת חוקי עבודה.

רוב חוקי העבודה הם חוקי מגן דהיינו חוקים שאין להתנות עליהם והעובד אינו יכול לוותר על הזכויות המוקנות לו בהם.
בנוסף להיבט הפלילי המאפשר הגשת כתבי אישום פליליים כנגד החברה ונושאי המשרה בה, קיים כמובן גם ההיבט האזרחי. העובד רשאי לתבוע את מעסיקיו על הפרת חוקי העבודה ואי תשלום זכויותיו ,באופן טבעי מתגברים תביעות העובדים לאחר סיום עבודתם.
חלק גדול מתביעות העובדים הינם לגבי פיטורים שלא כדין ובעיקר אי ביצוע תהליך שימוע לפני פיטורים ופיטורים שלא עפ"י הליכי הפיטורים הקבועים בהסכמים הקיבוציים החלים על המפעל.
הפסיקה של בתי הדין לעבודה הרחיבה את זכות השימוע של העובד לפני פיטורים גם למגזר הפרטי ואף כאשר נערכים פיטורי צמצום  במפעלים מאורגנים בהתאם להסכם קיבוצי.

אשר על כן ועל מנת להימנע מנזקים העלולים להיגרם למפעליכם בשל תביעות מצד העובדים ומצד הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת אנו קוראים לכל המפעלים לעשות "בדק בית" באשר למידת השמירה של חוקי העבודה במפעלם וכן לפנות אלינו לקבלת יעוץ לקראת ביצוע פיטורי צמצום  או לשינוי תנאי עבודה בהסכמה לרבות הפחתת זכויות לתקופה מוגבלת.

פניות לאגף העבודה ולמחלקה למשפט עבודה, אפשר להפנות לטלפונים 03-5198819 או 03-5198824- ו- 03-5198731.

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share