חוזר מס' 56/2008 – סיוע במימון שכר העולים-קידום העסקה

2/11/2008

לכבוד
המנהל/ת  הכללי/ת


הנדון:-  סיוע במימון שכר העולים-קידום העסקה


על מנת לעודד העסקת עולים ותושבים חוזרים, מסייע המשרד לקליטת העלייה למעסיקים,במימון שכרו של העולה בסך מחצית משכר המינימום לחודש, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

הסיוע מיועד לקדם את העולה בתעסוקה ועל המעסיק להתחייב להמשיך ולהעסיק את העולה בעבודה בתום תקופת הסיוע.

זאת ועוד, המשרד לקליטת העלייה ממשיך לסייע למעסיקים המפעילים תוכניות הסבה והכשרה פנים מפעליות לצורך הדרכה והכשרת עולים חדשים שנקלטים לעבודה.

השיקולים המובאים לדיון בבקשת המפעל:- מקצוע העולה, תפקיד העולה במפעל, מיקומו הגיאוגרפי של מקום העבודה, היקף המשרה והשכר הניתנים על ידי המעסיק, גילו של העולה.

תקופת הזכאות: -

לעולים עד - 10  שנים מיום עלייתם
עולי אתיופיה - 15 שנים מיום עלייתם
לתושבים חוזרים עד  - 24 חודשים מיום השיבה ארצה

לצורך השתתפות המשרד לקליטת העלייה במימון שכרו של העולה (כולל עולים חדשים שנקלטו בעבודה במהלך ה- 3 חודשים האחרונים) לצורך קבלת הסיוע בתכנית ההכשרה וההסבה המקצועית הפנים מפעלית הנכם נדרשים לפנות ללשכות המשרד לקליטת העלייה הקרובה למקום מיקומו של המפעל לצורך הגשת טפסי הבקשה המתאימים.

מידע, פרטים נוספים על תכניות הסיוע, כתובות ומספרי טלפון של לשכות המשרד לקליטת העלייה ניתן למצוא  באתר המשרד לקליטת העלייה  WWW.MOIA.GOV.IL (תחת הסמן תעסוקה, הנמצא מימין למסך)  - סיוע במימון שכר העולים – קידום, העסקה, והרחבת זכאות לעולים בתכנית "ואוצ'רים" לשילוב מקצועי בתעסוקה.

 

בברכה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 17/2016 - אסיפה כללית שלא מן המניין לשנת 2017 , 7/12/2016
חוזר מס' 16/2016 - תעשייה כחול לבן בסוכת הנשיא בחול המועד בחג סוכות – 19.10.2016, 10/10/2016
חוזר מס' 15/2016 - יריד חדשנות אורבנית 24-25.1.2017, 29/09/2016
חוזר מס' 14/2016 - כנס תעשיית המיחזור הישראלית ה-2 - 24.11.2016 , 22/09/2016
חוזר מס' 13/2016 - נמנעה השביתה הכללית בנמלי הים בחיפה ובאשדוד , 7/09/2016
חוזר מס' 12/2016 - שביתה צפויה בנמלי הים של ישראל –נמלי חיפה ואשדוד , 30/08/2016
חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה , 22/08/2016
חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016, 11/07/2016
חוזר מס' 9/2016 - העסקת בני נוער 2016 , 11/07/2016
חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא, 7/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share