חוזר מס' 56/2008 – סיוע במימון שכר העולים-קידום העסקה

2/11/2008

לכבוד
המנהל/ת  הכללי/ת


הנדון:-  סיוע במימון שכר העולים-קידום העסקה


על מנת לעודד העסקת עולים ותושבים חוזרים, מסייע המשרד לקליטת העלייה למעסיקים,במימון שכרו של העולה בסך מחצית משכר המינימום לחודש, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

הסיוע מיועד לקדם את העולה בתעסוקה ועל המעסיק להתחייב להמשיך ולהעסיק את העולה בעבודה בתום תקופת הסיוע.

זאת ועוד, המשרד לקליטת העלייה ממשיך לסייע למעסיקים המפעילים תוכניות הסבה והכשרה פנים מפעליות לצורך הדרכה והכשרת עולים חדשים שנקלטים לעבודה.

השיקולים המובאים לדיון בבקשת המפעל:- מקצוע העולה, תפקיד העולה במפעל, מיקומו הגיאוגרפי של מקום העבודה, היקף המשרה והשכר הניתנים על ידי המעסיק, גילו של העולה.

תקופת הזכאות: -

לעולים עד - 10  שנים מיום עלייתם
עולי אתיופיה - 15 שנים מיום עלייתם
לתושבים חוזרים עד  - 24 חודשים מיום השיבה ארצה

לצורך השתתפות המשרד לקליטת העלייה במימון שכרו של העולה (כולל עולים חדשים שנקלטו בעבודה במהלך ה- 3 חודשים האחרונים) לצורך קבלת הסיוע בתכנית ההכשרה וההסבה המקצועית הפנים מפעלית הנכם נדרשים לפנות ללשכות המשרד לקליטת העלייה הקרובה למקום מיקומו של המפעל לצורך הגשת טפסי הבקשה המתאימים.

מידע, פרטים נוספים על תכניות הסיוע, כתובות ומספרי טלפון של לשכות המשרד לקליטת העלייה ניתן למצוא  באתר המשרד לקליטת העלייה  WWW.MOIA.GOV.IL (תחת הסמן תעסוקה, הנמצא מימין למסך)  - סיוע במימון שכר העולים – קידום, העסקה, והרחבת זכאות לעולים בתכנית "ואוצ'רים" לשילוב מקצועי בתעסוקה.

 

בברכה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share