חוזר מס' 62/2008 – סקר ציפיות בתעשייה לחודשים אוקטובר – דצמבר 2008 – עיקרי הממצאים

20/11/2008

לכבוד
המנהל/ת  הכללי/ת,


ג.א.נ.,


הנדון: סקר ציפיות בתעשייה לחודשים אוקטובר – דצמבר 2008 – עיקרי הממצאים


הנני מתכבדת להעביר לעיונך את עיקרי הממצאים של סקר הציפיות בתעשייה. 

הסקר הנוכחי מתייחס למגמות בתעשייה, על ענפיה השונים, ושופך אור על התפתחות התפוקה, המכירות, היצוא, המועסקים וההשקעות ברבע השלישי של 2008. כמו כן, משקף הסקר את ציפיות התעשיינים לרבע האחרון של השנה.  על הסקר השיבו 155 חברות תעשייתיות בין אמצע ספטמבר לסוף אוקטובר 2008.

לנוכח החרפת המשבר בכלכלה העולמית במהלך השבועות בהם נערך הסקר, קיבלו התעשיינים, רגע לפני סגירת הסקר, הזדמנות לבחון מחדש את תשובותיהם ולעדכן את הערכותיהם במידת הצורך.

ממצאי סקר הציפיות מאפשרים לך, התעשיין/נית, לבחון את ההתפתחויות במפעלך בהשוואה להתפתחויות בממוצע התעשייה ובענפים הרלבנטיים עבורך (Benchmark).


ב ב ר כ ה,  

דפנה אבירם-ניצן
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

 

עיקרי הדברים

לרבע האחרון של 2008 צופים התעשיינים:  

  • העמקת הנסיגה בתפוקת התעשייה, לאחר נסיגה חדה ברבע השלישי, כמותה לא דווחה זה חמש שנים.
  • האצה ניכרת בקצב פיטורי העובדים, לקצב שכמותו לא דווח בסקר מאז הרבע האחרון של 2003.
  • העמקה צפויה בהיקף הנסיגה במכירות התעשייה הן לשוק המקומי והן ליצוא.
  • נסיגה כה חדה במשלוחי היצוא, כפי שצופים התעשיינים, לא דווחה בפועל במסגרת הסקר מאז סקר אוקטובר 1982.
  • נסיגה קלה צפוי בהשקעות בנכסים קבועים, זאת לראשונה מזה כחמש שנים.
  • צפויה עלייה נוספת בהוצאות המימון הריאליות, אשר זינקו באופו חד בשני הרבעונים שקדמו.
  • חברות התעשייה הרב-לאומיות, להן פעילות יצרנית בחו"ל, דווקא צפו גידול מחודש בפעילותן בחו"ל.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

לכבוד: המחלקה למחקר כלכלי                
באמצעות פקס מס. 03-5198732

ברצוני:
__ לקבל את הניתוח המלא של סקר הציפיות בפורמט חוברת.
__ לקבל את עיקרי הממצאים  בתרגום לאנגלית (באמצעות הדוא"ל בלבד).
__ לקבל ניתוח של ענף בודד (באמצעות הדוא"ל בלבד), אנא פרט:  

__ ענף המתכת והחשמל  __ ענף האלקטרוניקה  __ ענף הכימיה
__ ענף הגומי והפלסטיק __ ענף המזון __ענף הטקסטיל וההלבשה 
__ ענף הכימיה __ ענף הכרייה ומוצרי הבנייה

שם:__________________תפקיד: _____________________________

להלן פרטי המעודכנים:  פקס ישיר:____________   שם המפעל: ___________

 מנכ"ל:_______________טלפון:______________  דוא"ל:  ___________  

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share