חוזר מס' 64/2008 – ריכוז העלויות הישירות של המפעלים כתוצאה מהעיצומים בנמלים באוגוסט-ספטמבר 2008

30/11/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


נכבדיי,

הנדון: ריכוז העלויות הישירות של המפעלים כתוצאה מהעיצומים בנמלים באוגוסט-ספטמבר 2008


כזכור, חוק ההסדרים אשר הוגש באוגוסט לאישורה של הממשלה ביחד עם התקציב לשנת 2009 כלל בתוכו חיזוק משמעותי של מודל ה-Landlord בנמלי ישראל. כתוצאה מכך נקטה ההסתדרות בעיצומים כבדים אשר שיבשו והאטו את פעולת נמלי ישראל.

בעקבות העיצומים בנמלי הים בחודשים אוגוסט ספטמבר נגרמו נזקים כבדים ליבואנים וליצואנים. כזכור, נוכח העיצומים בנמלים סירבו אוניות לפקוד את נמלי ישראל ופרקו את הסחורות בחו"ל והכריזו על "תום מסע". אי פקידת האוניות או השהייה הקצרה שלהן בנמלי ישראל, מנעו מיצואנים רבים את האפשרות לעמוד בלוחות זמנים אל מול לקוחותיהם.

העיצומים הופסקו בעקבות העתירה אותה הגישה התאחדות התעשיינים לבית הדין הארצי לעבודה, ובעקבות החלטת בית הדין.

לאור הנזקים, ביקשה וועדת התובלה של התאחדות התעשיינים לרכז את העלויות הישירות אשר נגרמו למפעלים, על מנת שיוגשו למדינה ולגורמים הנמליים בדרישה לפיצויים בעבור הנזקים שנגרמו למפעלים שלא באשמתם.

חשוב לציין, כי עדיין לא הושגו הסכמות עם משרד האוצר או כל גוף אחר באשר לפיצויים או להכרה בהוצאות, אולם אנו מקווים כי לאור חומרת הנזק למפעלים, והמצב הכלכלי החמור אשר נמצא בו המשק, נוכל להגיע להבנות בנושא זה.

רצ"ב קובץ לסיכום עלויות ישירות של המפעלים כתוצאה מהעיצומים בנמלים באוגוסט-ספטמבר 2008:

1. יש למלא טבלה נפרדת בעבור כל משלוח.

2. נא למלא הסכומים בדולרים.

3. ניתן למלא רק הרובריקות הרלוונטיות.

4. על הנתונים להיות מגובים בשטרי מטען, מסמכי הזמנת סחורה, חשבוניות עמיל המכס / משלח בינ"ל, חשבוניות ספקים, חוזי אספקה / אישורי אספקה של הקונה (במקרה של יצואן).

נא לשלוח סיכום העלויות אל אגף סחר חוץ: natanel@industry.org.il

לשאלות והבהרות נא לפנות לצוות אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בטלפון: 03-5198814/6.

 

בכבוד רב,

יהודה(יודקה)שגב
מנהל כללי

טבלה - צורף לחוזר ריכוז עלויות של המפעלים מהשביתה  טבלה - צורף לחוזר ריכוז עלויות של המפעלים מהשביתה
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 17/2016 - אסיפה כללית שלא מן המניין לשנת 2017 , 7/12/2016
חוזר מס' 16/2016 - תעשייה כחול לבן בסוכת הנשיא בחול המועד בחג סוכות – 19.10.2016, 10/10/2016
חוזר מס' 15/2016 - יריד חדשנות אורבנית 24-25.1.2017, 29/09/2016
חוזר מס' 14/2016 - כנס תעשיית המיחזור הישראלית ה-2 - 24.11.2016 , 22/09/2016
חוזר מס' 13/2016 - נמנעה השביתה הכללית בנמלי הים בחיפה ובאשדוד , 7/09/2016
חוזר מס' 12/2016 - שביתה צפויה בנמלי הים של ישראל –נמלי חיפה ואשדוד , 30/08/2016
חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה , 22/08/2016
חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016, 11/07/2016
חוזר מס' 9/2016 - העסקת בני נוער 2016 , 11/07/2016
חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא, 7/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share