חוזר מס' 64/2008 – ריכוז העלויות הישירות של המפעלים כתוצאה מהעיצומים בנמלים באוגוסט-ספטמבר 2008

30/11/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


נכבדיי,

הנדון: ריכוז העלויות הישירות של המפעלים כתוצאה מהעיצומים בנמלים באוגוסט-ספטמבר 2008


כזכור, חוק ההסדרים אשר הוגש באוגוסט לאישורה של הממשלה ביחד עם התקציב לשנת 2009 כלל בתוכו חיזוק משמעותי של מודל ה-Landlord בנמלי ישראל. כתוצאה מכך נקטה ההסתדרות בעיצומים כבדים אשר שיבשו והאטו את פעולת נמלי ישראל.

בעקבות העיצומים בנמלי הים בחודשים אוגוסט ספטמבר נגרמו נזקים כבדים ליבואנים וליצואנים. כזכור, נוכח העיצומים בנמלים סירבו אוניות לפקוד את נמלי ישראל ופרקו את הסחורות בחו"ל והכריזו על "תום מסע". אי פקידת האוניות או השהייה הקצרה שלהן בנמלי ישראל, מנעו מיצואנים רבים את האפשרות לעמוד בלוחות זמנים אל מול לקוחותיהם.

העיצומים הופסקו בעקבות העתירה אותה הגישה התאחדות התעשיינים לבית הדין הארצי לעבודה, ובעקבות החלטת בית הדין.

לאור הנזקים, ביקשה וועדת התובלה של התאחדות התעשיינים לרכז את העלויות הישירות אשר נגרמו למפעלים, על מנת שיוגשו למדינה ולגורמים הנמליים בדרישה לפיצויים בעבור הנזקים שנגרמו למפעלים שלא באשמתם.

חשוב לציין, כי עדיין לא הושגו הסכמות עם משרד האוצר או כל גוף אחר באשר לפיצויים או להכרה בהוצאות, אולם אנו מקווים כי לאור חומרת הנזק למפעלים, והמצב הכלכלי החמור אשר נמצא בו המשק, נוכל להגיע להבנות בנושא זה.

רצ"ב קובץ לסיכום עלויות ישירות של המפעלים כתוצאה מהעיצומים בנמלים באוגוסט-ספטמבר 2008:

1. יש למלא טבלה נפרדת בעבור כל משלוח.

2. נא למלא הסכומים בדולרים.

3. ניתן למלא רק הרובריקות הרלוונטיות.

4. על הנתונים להיות מגובים בשטרי מטען, מסמכי הזמנת סחורה, חשבוניות עמיל המכס / משלח בינ"ל, חשבוניות ספקים, חוזי אספקה / אישורי אספקה של הקונה (במקרה של יצואן).

נא לשלוח סיכום העלויות אל אגף סחר חוץ: natanel@industry.org.il

לשאלות והבהרות נא לפנות לצוות אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בטלפון: 03-5198814/6.

 

בכבוד רב,

יהודה(יודקה)שגב
מנהל כללי

טבלה - צורף לחוזר ריכוז עלויות של המפעלים מהשביתה  טבלה - צורף לחוזר ריכוז עלויות של המפעלים מהשביתה
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share