חוזר מס' 67/2008 – הפחתה בשיעור תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2009

2/12/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


הנדון:- הפחתה בשיעור תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2009


1. כזכור, במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) שאושר בזמנו בכנסת בעקבות הסכם עם התאחדות התעשיינים, הוחלט על הפחתה הדרגתית של תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי שהחלה במשכורת חודש יולי 2005 וצפויה להימשך בשנת 2009. 

2. במסגרת זו, החל ממשכורת חודש ינואר 2009, המשתלמת בחודש פברואר 2009, צפויה הפחתה של השיעור המופחת החל על המעסיק כך שבמקום שיעור מופחת של 3.85%, ישלם המעסיק שיעור מופחת של 3.45% החל על אותו חלק מהשכר שעד 60% מהשכר הממוצע עפ"י סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי.

3. יודגש כי בשיעור הרגיל המשולם ע"י המעסיק  על אותו חלק מהשכר שמעל 60% מהשכר הממוצע עפ"י חוק הביטוח הלאומי, לא יחול כל שינוי והוא ישאר ברמה של 5.43%.

4. להלן טבלה המפרטת את שיעור דמי הביטוח הלאומי שיחולו, החל ממשכורת חודש ינואר 2009, המשתלמת בחודש פברואר 2009, על המעסיק ועל העובד.

דמי ביטוח 

שיעור מופחת 

שיעור רגיל

1. מעסיק
החל ממשכורת חודש ינואר 2009 


 
3.45%


5.43%

2.  עובד
     א.  דמי ביטוח לאומי
     ב.  דמי ביטוח בריאות

 
0.40%
3.10%

 
7%
5%

 5. בראשית חודש ינואר 2009 יחשב ויפרסם המוסד לביטוח לאומי את השכר הממוצע עפ"י סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי הרלוונטי לעניין הגביה, לעניין השיעור המופחת ולתיקרת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי .
אנו נדאג לעדכן אתכם בהתאם.

בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות לחיזקיה ישראל, מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת בטלפון 03-5198819.

 

בכבוד רב,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share