חוזר מס' 69/2008 – קול קורא לתמיכה בפרוייקטים להפחתת פסולת מסוכנת

15/12/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


א.ג.נ.,


הנדון: קול קורא לתמיכה בפרוייקטים להפחתת פסולת מסוכנת


המשרד להגנת הסביבה, באמצעות האגף לחומרים מסוכנים מעוניין לעודד מיזמים שמטרתם הפחתת משקל או נפח של פסולת מסוכנת ו/או הפחתת רמת הרעילות/הסיכון של פסולת מסוכנת הנוצרת בתעשייה.

הפעולות והפרוייקטים שיקבלו סיוע במסגרת "קול קורא" זה יהיו אלה שתוצאותיהם יגרמו להפחתה במקור ע"י האמצעים הבאים או שילב שלהם: החלפת חומרי גלם לחומרים פחות רעילים ו/או פחות מסוכנים, השבה, מחזור, שימוש חוזר, הפחתת כמויות במשקל ו/או בנפח, העברה לשימוש מתאים אצל גורם אחר, ניצול האנרגיה האצורה בפסולת וכד'.

במסגרת שיפוט הבקשות יסווגו הבקשות לפי שלוש קטגוריות. מתן הסיוע יהיו בהתאם לתנאי "קול קורא" המפורט והמצ"ב, לעיונכם.

יש למלא את הבקשות המצ"ב, ולהגישן ב-2 עותקים למר מנחם אמיתי מאגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה עד ליום 1.1.2009 בצהריים.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למר מנחם אמיתי טל' : 02-6553725, 02-6553796 
פקס: 02-6553763 , או במייל : menachema@sviva.gov.il

 

ב ב ר כ ה,

ניר קנטור
מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה, איכות הסביבה

קול קורא לתמיכה בפרוייקטים להפחתת פסולת מסוכנת  קול קורא לתמיכה בפרוייקטים להפחתת פסולת מסוכנת
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 16/2016 - תעשייה כחול לבן בסוכת הנשיא בחול המועד בחג סוכות – 19.10.2016, 10/10/2016
חוזר מס' 15/2016 - יריד חדשנות אורבנית 24-25.1.2017, 29/09/2016
חוזר מס' 14/2016 - כנס תעשיית המיחזור הישראלית ה-2 - 24.11.2016 , 22/09/2016
חוזר מס' 13/2016 - נמנעה השביתה הכללית בנמלי הים בחיפה ובאשדוד , 7/09/2016
חוזר מס' 12/2016 - שביתה צפויה בנמלי הים של ישראל –נמלי חיפה ואשדוד , 30/08/2016
חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה , 22/08/2016
חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016, 11/07/2016
חוזר מס' 9/2016 - העסקת בני נוער 2016 , 11/07/2016
חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא, 7/06/2016
חוזר מס' 7/2016 - קריאה לסימון מוצרים בתו מיוצר בישראל לקראת קמפיין שטח רחב היקף, 7/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share