חוזר מס' 69/2008 – קול קורא לתמיכה בפרוייקטים להפחתת פסולת מסוכנת

15/12/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


א.ג.נ.,


הנדון: קול קורא לתמיכה בפרוייקטים להפחתת פסולת מסוכנת


המשרד להגנת הסביבה, באמצעות האגף לחומרים מסוכנים מעוניין לעודד מיזמים שמטרתם הפחתת משקל או נפח של פסולת מסוכנת ו/או הפחתת רמת הרעילות/הסיכון של פסולת מסוכנת הנוצרת בתעשייה.

הפעולות והפרוייקטים שיקבלו סיוע במסגרת "קול קורא" זה יהיו אלה שתוצאותיהם יגרמו להפחתה במקור ע"י האמצעים הבאים או שילב שלהם: החלפת חומרי גלם לחומרים פחות רעילים ו/או פחות מסוכנים, השבה, מחזור, שימוש חוזר, הפחתת כמויות במשקל ו/או בנפח, העברה לשימוש מתאים אצל גורם אחר, ניצול האנרגיה האצורה בפסולת וכד'.

במסגרת שיפוט הבקשות יסווגו הבקשות לפי שלוש קטגוריות. מתן הסיוע יהיו בהתאם לתנאי "קול קורא" המפורט והמצ"ב, לעיונכם.

יש למלא את הבקשות המצ"ב, ולהגישן ב-2 עותקים למר מנחם אמיתי מאגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה עד ליום 1.1.2009 בצהריים.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למר מנחם אמיתי טל' : 02-6553725, 02-6553796 
פקס: 02-6553763 , או במייל : menachema@sviva.gov.il

 

ב ב ר כ ה,

ניר קנטור
מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה, איכות הסביבה

קול קורא לתמיכה בפרוייקטים להפחתת פסולת מסוכנת  קול קורא לתמיכה בפרוייקטים להפחתת פסולת מסוכנת
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share