חוזר מס' 2/2009 – חוזר מנכ"ל מס' 4 - הנחיות מיגון שפורסמו על ידי פיקוד העורף למפעלי תעשייה

6/01/2009

לכבוד
מנהל/ת כללי/ת


נכבדיי,

הנדון:  הנחיות מיגון שפורסמו על ידי פיקוד העורף למפעלי תעשייה

הלחימה נמשכת והתעשייה הישראלית ממשיכה לייצר בתנאים הקשים השוררים בדרום בפרט ובמשק בכלל.

רצ"ב הנחיות מיגון שפורסמו ע"י פיקוד העורף הרלוונטית למפעלי תעשייה:
ראו השינוי המצוטט:
"במקומות העבודה בהם קיים מרחב מוגן תקני לכל העובדים, תותר העבודה. במקום שאין מרחב מוגן תקני, העבודה תותר מתחת ל-2 תקרות בטון".

התאחדות התעשיינים בשיתוף יועצים מקצועיים שאושרו על ידי פיקוד העורף החלה לבצע סקר מיגון עפ"י אזורים.

לפרטים יש לפנות למנהל מוקד החירום מר ארנון קשנסקי:

כמו כן ריכזנו עבורכם סט שאלות ותשובות נפוצות שנשאלנו על ידי תעשיינים, מומלץ מאוד בכל נושא שאינו ברור לפנות ישירות למוקד החירום של התאחדות התעשיינים

מוקד החירום ימשיך לעבוד במהלך סוף השבוע:

טלפון משרדי: 08-6466705
פלאפון: 050-2233442
פקס: 08-6467615
מייל: LEAH@INDUSTRY.ORG.IL

 

בכבוד  רב,

יהודה(יודקה) שגב
מנהל כללי

שאלות ותשובות בנושא המיגון צורף לחוזר 2009 - - 2  שאלות ותשובות בנושא המיגון צורף לחוזר 2009 - - 2
הנחיות ההתגוננות לאוכלוסייה צורף לחוזר 2009 - - 2  הנחיות ההתגוננות לאוכלוסייה צורף לחוזר 2009 - - 2
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share