חוזר מס' 5/2009 – חוזר בדבר הפחתה הדרגתית של תשלומי המוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2009

11/01/2009

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


הנדון:- עדכון חוזר מנכ"ל 67/08 מיום 1/12/08 בדבר הפחתה בשיעור תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2009 + עדכונים נוספים


1. כזכור, במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) שאושר בזמנו בכנסת בעקבות הסכם עם התאחדות התעשיינים, הוחלט על הפחתה הדרגתית של תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי.

2. במסגרת זו, החל ממשכורת חודש ינואר 2009, המשתלמת בחודש פברואר 2009, תהיה הפחתה של השיעור המופחת החל על המעסיק כך שבמקום שיעור מופחת של 3.85% ישלם המעסיק שיעור מופחת של 3.45%, החל על אותו חלק מהשכר שעד 60% מהשכר הממוצע עפ"י  לחוק.

3. בשיעור הרגיל המשולם ע"י המעסיק על אותו חלק מהשכר שמעל 60% מהשכר הממוצע עפ"י  חוק לא חל כל שינוי והוא נשאר בשיעור של 5.43%.

4. בראשית חודש ינואר 2009, חישב ועדכן המוסד לביטוח לאומי את השכר הממוצע והנגזרות ממנו .

5. להלן הסכומים הרלוונטיים החל ממשכורת חודש ינואר 2009:-

א. השכר הממוצע לצורך גביה החל ממשכורת חודש ינואר 2009 הוא 7,928 ₪ (במקום 7,663 ₪ עד 31/12/08).

ב. הכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח החל מינואר 2009 עומדת על סך של 38,415 ₪ לחודש (במקום סך של 36,760 ₪ לחודש עד 31/12/08).

ג. 60% מהשכר הממוצע החל ממשכורת חודש ינואר 2009 הוא 4,757 ₪ לחודש (במקום 4,598 ₪ לחודש עד 31/12/08).

עדכונים נוספים
העברת תשומות ניכויים ממס הכנסה למוסד לביטוח לאומי

1. החל מינואר 2009 נדרשים המעסיקים לדווח למוסד לביטוח לאומי באופן שוטף על שומות ניכויים של מס הכנסה (מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה, לרבות התשלומים וההטבות הנילוות המוענקים לעובדיהם) בתוך 60 יום מקבלת השומה ממס הכנסה. מעסיק שלא ידווח כאמור יחוייב בתשלומי קנס.

2. במסגרת מבצע לתשלום חובות, המוסד לביטוח לאומי יבטל את כל הקנסות למעסיקים שידווחו למוסד עד 31/3/09 על שומות מס ודוחות אחרים בהם חוייבו על ידי מס הכנסה עבור שנת 2001 ואילך ושלא דיווחו עליהם עד כה. המבצע יתקיים בכפוף לתשלום חוב הקרן והצמדה.

תשלום דמי ביטוח עבור פיצויי הניתן לעובד בשל אי מתן הודעה מוקדמת
3. בעקבות פסיקה של בית הדין לעבודה החל מינואר 2009 יש לראות בפיצוי הניתן לעובד בשל אי מתן הודעה מוקדמת, שכר עבודה  וזאת גם אם העובד לא עבד בתקופה זו. בהתאם לכך על המעסיק לשלם דמי ביטוח בעבור תשלום זה.

בדבר פרטים והבהרות בכל הקשור לחוזר זה, ניתן לפנות  לחיזקיה ישראל, מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת טל. 03-5198819.

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 17/2016 - אסיפה כללית שלא מן המניין לשנת 2017 , 7/12/2016
חוזר מס' 16/2016 - תעשייה כחול לבן בסוכת הנשיא בחול המועד בחג סוכות – 19.10.2016, 10/10/2016
חוזר מס' 15/2016 - יריד חדשנות אורבנית 24-25.1.2017, 29/09/2016
חוזר מס' 14/2016 - כנס תעשיית המיחזור הישראלית ה-2 - 24.11.2016 , 22/09/2016
חוזר מס' 13/2016 - נמנעה השביתה הכללית בנמלי הים בחיפה ובאשדוד , 7/09/2016
חוזר מס' 12/2016 - שביתה צפויה בנמלי הים של ישראל –נמלי חיפה ואשדוד , 30/08/2016
חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה , 22/08/2016
חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016, 11/07/2016
חוזר מס' 9/2016 - העסקת בני נוער 2016 , 11/07/2016
חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא, 7/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share