חוזר מס' 5/2009 – חוזר בדבר הפחתה הדרגתית של תשלומי המוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2009

11/01/2009

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


הנדון:- עדכון חוזר מנכ"ל 67/08 מיום 1/12/08 בדבר הפחתה בשיעור תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2009 + עדכונים נוספים


1. כזכור, במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) שאושר בזמנו בכנסת בעקבות הסכם עם התאחדות התעשיינים, הוחלט על הפחתה הדרגתית של תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי.

2. במסגרת זו, החל ממשכורת חודש ינואר 2009, המשתלמת בחודש פברואר 2009, תהיה הפחתה של השיעור המופחת החל על המעסיק כך שבמקום שיעור מופחת של 3.85% ישלם המעסיק שיעור מופחת של 3.45%, החל על אותו חלק מהשכר שעד 60% מהשכר הממוצע עפ"י  לחוק.

3. בשיעור הרגיל המשולם ע"י המעסיק על אותו חלק מהשכר שמעל 60% מהשכר הממוצע עפ"י  חוק לא חל כל שינוי והוא נשאר בשיעור של 5.43%.

4. בראשית חודש ינואר 2009, חישב ועדכן המוסד לביטוח לאומי את השכר הממוצע והנגזרות ממנו .

5. להלן הסכומים הרלוונטיים החל ממשכורת חודש ינואר 2009:-

א. השכר הממוצע לצורך גביה החל ממשכורת חודש ינואר 2009 הוא 7,928 ₪ (במקום 7,663 ₪ עד 31/12/08).

ב. הכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח החל מינואר 2009 עומדת על סך של 38,415 ₪ לחודש (במקום סך של 36,760 ₪ לחודש עד 31/12/08).

ג. 60% מהשכר הממוצע החל ממשכורת חודש ינואר 2009 הוא 4,757 ₪ לחודש (במקום 4,598 ₪ לחודש עד 31/12/08).

עדכונים נוספים
העברת תשומות ניכויים ממס הכנסה למוסד לביטוח לאומי

1. החל מינואר 2009 נדרשים המעסיקים לדווח למוסד לביטוח לאומי באופן שוטף על שומות ניכויים של מס הכנסה (מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה, לרבות התשלומים וההטבות הנילוות המוענקים לעובדיהם) בתוך 60 יום מקבלת השומה ממס הכנסה. מעסיק שלא ידווח כאמור יחוייב בתשלומי קנס.

2. במסגרת מבצע לתשלום חובות, המוסד לביטוח לאומי יבטל את כל הקנסות למעסיקים שידווחו למוסד עד 31/3/09 על שומות מס ודוחות אחרים בהם חוייבו על ידי מס הכנסה עבור שנת 2001 ואילך ושלא דיווחו עליהם עד כה. המבצע יתקיים בכפוף לתשלום חוב הקרן והצמדה.

תשלום דמי ביטוח עבור פיצויי הניתן לעובד בשל אי מתן הודעה מוקדמת
3. בעקבות פסיקה של בית הדין לעבודה החל מינואר 2009 יש לראות בפיצוי הניתן לעובד בשל אי מתן הודעה מוקדמת, שכר עבודה  וזאת גם אם העובד לא עבד בתקופה זו. בהתאם לכך על המעסיק לשלם דמי ביטוח בעבור תשלום זה.

בדבר פרטים והבהרות בכל הקשור לחוזר זה, ניתן לפנות  לחיזקיה ישראל, מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת טל. 03-5198819.

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share