חוזר מס' 6/2009 – עיקרי הממצאים של סקר הציפיות בתעשייה לחודשים ינואר - מרץ 2009

13/01/2009

לכבוד
המנהל/ת  הכללי/ת,


ג.א.נ.,

הנדון: סקר ציפיות בתעשייה לחודשים ינואר – מרץ 2009 – עיקרי הממצאים

הנני מתכבדת להעביר לעיונך את עיקרי הממצאים של סקר הציפיות בתעשייה. 

הסקר הנוכחי מתייחס למגמות בתעשייה, על ענפיה השונים, ושופך אור על התפתחות התפוקה, המכירות, היצוא, המועסקים וההשקעות ברבע האחרון של 2008. כמו כן, משקף הסקר את ציפיות התעשיינים לרבע הראשון של 2009.  על הסקר השיבו 165 חברות תעשייתיות מאמצע דצמבר 2008 ועד סופו.

ממצאי סקר הציפיות מאפשרים לך, התעשיין/נית, לבחון את ההתפתחויות במפעלך בהשוואה להתפתחויות בממוצע התעשייה ובענפים הרלבנטיים עבורך (Benchmark).


ב ב ר כ ה,  

דפנה אבירם-ניצן
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

 

עיקרי הדברים

התעשיינים מדווחים כי ברבע האחרון של 2008:

העמיקה באופן דרמטי הנסיגה בתפוקת התעשייה, בעוצמה שלא דווחה כמותה במסגרת הסקר .
חלה ירידה חדה ביותר במצבת העובדים, כמותה לא נרשמה  זה כשלושים שנה.
העמיקו מאוד הירידות במכירות התעשייה הן לשוק המקומי והן ליצוא. 
חלה ירידה בהיקף השקעות התעשייה בנכסים קבועים, זאת לראשונה מזה חמש שנים.

לרבע הראשון של 2009 צופים התעשיינים: 

המשך הנסיגה הדרמטית בתפוקת התעשייה, בעוצמה דומה לזו שנרשמה בסוף 2008.
האצה נוספת בקצב פיטורי העובדים, לקצב שכמותו לא דווח עד כה במסגרת הסקר.
העמקה נוספת של הנסיגה במכירות התעשייה לשוק המקומי.
המשך הנסיגה במשלוחי היצוא, תוך התמתנות קלה ביותר בעוצמתה.
העמקה נוספת של הנסיגה בהשקעות בתעשייה, בעוצמה שלא דווחה כמותה במסגרת הסקר זה זמן רב .
נסיגה נוספת בפעילות בחו"ל של חברות התעשייה הרב-לאומיות, להן פעילות יצרנית בחו"ל.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לכבוד: המחלקה למחקר כלכלי                
באמצעות פקס מס. 03-5198732

ברצוני:
__ לקבל את הניתוח המלא של סקר הציפיות בפורמט חוברת.
__ לקבל את עיקרי הממצאים  בתרגום לאנגלית (באמצעות הדוא"ל בלבד).
__ לקבל ניתוח של ענף בודד (באמצעות הדוא"ל בלבד), אנא פרט:  

__ ענף המתכת והחשמל  __ ענף האלקטרוניקה  __ ענף הכימיה
__ ענף הגומי והפלסטיק __ ענף המזון __ענף הטקסטיל וההלבשה 
__ ענף הכימיה __ ענף הכרייה ומוצרי הבנייה

שם:__________________תפקיד: _____________________________

להלן פרטי המעודכנים:  פקס ישיר:____________   שם המפעל: ___________

 מנכ"ל:_______________טלפון:______________  דוא"ל:  ___________  

1. סקר הציפיות נערך ע"י התאחדות התעשיינים למעלה מ- 30 שנה, מאז שנת 1978.
2. החל משנת 2000 שונה נוסח השאלה בנושא ההשקעות, לפיכך לא ניתן לקבוע מתי לאחרונה נרשמה ירידה כה חדה בהשקעות.

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share