חוזר מס' 03/2015 - חובת הודעה לעובד על אי קבלה לעבודה ועל התקדמות הליכי המיון- תיקון חקיקה

25/01/2015

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
א.ג.נ, 
 
הנדון: חובת הודעה לעובד על אי קבלה לעבודה ועל התקדמות הליכי המיון- תיקון חקיקה
 
 
 
1. ביום 30.1.2015 יכנס לתוקף תיקון חדש לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה 2014.
 
2. התיקון נועד להפחית את אי-הוודאות הכרוכה בהליכי מיון וקבלה לעבודה, ולאפשר למועמדים שמגיעים לראיון או לבחינה, לקבל מידע בכתב על התקדמות הליכי המיון.


3. התיקון קובע שתי חובות עיקריות:
3.1 למסור למועמד לעבודה הודעה על התקדמות הליכי המיון לפחות אחת לחודשיים מהמועד שבו המועמד השתתף לראשונה בראיון או בבחינה.
3.2  למסור הודעה למועמד על אי-קבלה לעבודה בתוך 14 ימים מהמועד שבו אדם אחר התקבל לאותה עבודה.
 
4. ההודעות חיבות לכלול את הפרטים הבאים:
שם המעסיק, שם המועמד לעבודה, מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, זהות הגורם שערך את הליכי המיון (במידה ואינו המעסיק בעצמו), התפקיד או המשרה שלגביהם נערך ההליך, שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.
            
5. הליכי מיון אשר החלו טרם כניסתו לתוקף של החוק (קרי- עובר ל- 30.1.2015) וטרם נסתיימו, יש לתת למועמדים כאמור הודעה בתוך חודשיים מיום כניסת החוק לתוקף. 
 
6. החוק אינו חל לגבי: עבודות שתקופת העבודה בהן אינה עולה על 30 ימים, עבודות בענף ההסעדה, עבודות אצל מי שמעסיק לא יותר מ-25 עובדים.
 
7.  את ההודעות האמורות ניתן לשלוח גם באמצעות דוא"ל, או כל אמצעי אלקטרוני או טכנולוגי אחר.
 
8. נשמח לעמוד לשירותכם. הנכם מוזמנים לפנות לאגף עבודה בכל שאלה או הבהרה בטל: 03-5198819. לעו"ד עופר יוחננוף, מנהל המחלקה למשפט עבודה והיועץ המשפטי בטל': 03-5198824 ולעו"ד מיכל וקסמן-חילי, ראש תחום חקיקת עבודה בטל': 03-5198731. 
 
 
 
בכבוד רב,
 
אילן לוין
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

 

חוזר מס' 03/2015 - חובת הודעה לעובד על אי קבלה לעבודה ועל התקדמות הליכי המיון- תיקון חקיקה  חוזר מס' 03/2015 - חובת הודעה לעובד על אי קבלה לעבודה ועל התקדמות הליכי המיון- תיקון חקיקה
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share