חוזר מס' 7/2009 – אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

15/01/2009

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


נכבדיי,

הנדון: אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

1. כזכור, במכתבו של מנכ"ל ההתאחדות מיום ה - 06/10/2008 , הודיע המנכ"ל על פרישת התאחדות התעשיינים מאיגוד המשתמשים בהובלה ימית.

2. בימים האחרונים חתם איגוד המשתמשים בהובלה ימית על "אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי" (מצ"ב האמנה לעיונכם).

3. בעקבות פניית חברים בנושא, ברצוני להודיעכם כי על פי חוות דעת משפטית אין האמנה מחייבת את חברי התאחדות התעשיינים.  מדובר במסמך דקלרטיבי, חסר נפקות משפטית. חברי ההתאחדות אינם  מחויבים לנהוג ע"פ האמנה ורצוי להודיע למשלח איתו  אתם  עובדים כי אין האמנה מחייבת.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בנושא.

 

בכבוד רב,

צבי פלדה
יו"ר ועדת  תובלה

אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי  אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share