חוזר מס' 02/2015 - גם בשנת 2015 ייהנו מפעלים קטנים ובינוניים בתעשיות המסורתיות מפטור מלא מתמלוגים בעבור מענקי המו"פ מטעם לשכת המדען הראשי

22/01/2015
לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
 
הנדון: גם בשנת 2015 ייהנו מפעלים קטנים ובינוניים בתעשיות המסורתיות מפטור מלא מתמלוגים בעבור מענקי המו"פ מטעם לשכת המדען הראשי
 
בעקבות פעילות התאחדות התעשיינים, הוארך הפטור המלא מתמלוגים למפעלים קטנים ובינוניים מהתעשיות המסורתיות גם בשנת 2015 בעבור מענקי מו"פ המדען הראשי, זאת בהתאם לקריטריונים אשר אושרו למתן הפטור לשנים 2013-14.
 
יצוין שבמצב רגיל, מפעל המקבל מענקים בגין תוכנית מו"פ מאושרת, מחויב להחזיר תמלוגים מתוך הכנסות עתידיות (במידה והפרויקט הסתיים בהצלחה, פותח מוצר ונוצרו הכנסות), עד לכיסוי המענק ששולם לו. אולם לאור העובדה כי מתן הפטור המלא מתשלום תמלוגים הוכיח עצמו כיעיל בהגברת השקעות במו"פ וחדשנות בקרב מפעלים קטנים ובינוניים מהתעשייה המסורתית, סוכם על הענקת פטור מחובת תשלום תמלוגים גם בשנת 2015.
 
בכוונתם של משרד האוצר ומשרד הכלכלה להביא את התקנות לאישור שרי הכלכלה והאוצר מיד לאחר סיום הבחירות והרכבת הממשלה, ולאחר מכן להחלטתה ואישורה של ועדת הכספים של הכנסת.
 
לפיכך, מתן הפטור המלא מתשלום התמלוגים מהווה הטבה משמעותית, ודווקא כעת מוצע לבחון כדאיות ביצוע מו"פ ושימוש בכלי בסיוע של במדען הראשי.
 
להלן הקריטריונים הקבועים למתן הפטור המלא מתמלוגים לשנת 2013-14, אשר יחולו גם בשנת 2015:
 
1. החברה עונה על הגדרת "חברות מתחילות במו"פ בתחומי התעשייה המסורתית", כלהלן:
 
1.1 החברה סווגה על ידי ועדת המחקר בלשכת המדען הראשי, כחברה שעיקר פעילותה היא בענפי התעשייה המסורתית או המעורבת מסורתית כהגדרתם על ידי הלמ"ס.

1.2 היקף הוצאות המו"פ של החברה בשנה שקדמה להגשת הבקשה אינו עולה על 7% ממחזור המכירות של החברה, למעט חברה בעלת מחזור מכירות הנמוך מ-10 מליון שקלים בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
 
1.3תקופת התמיכה המצטברת בתוכניות המו"פ שאושרו לחברה, בהכללת התקופה המבוקשת בבקשה הנוכחית, אינו עולה על 3 שנות סיוע מתוך 5 השנים שקדמו למועד סיום התכנית המאושרת האחרונה שאושרה לחברה.
 
2. הכנסות החברה בשנה שקדמה להגשת הבקשה היו קטנות מ-70 מיליון דולר ארה"ב.
 
3. הבקשה הוגשה ללשכת המדען הראשי בין התאריכים 1.1.2015 – 31.12.2015.
 
4. המוצר המפותח בתכנית המו"פ סווג בידי ועדת המחקר כמוצר בענף התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת מסורתית.
 
5. אם מגיש הבקשה הינו חברה שמועד התאגדותה היא לאחר 1.1.2015 התנאים הדנים בהיקף מכירות החברה ותקופת התמיכה, ייבחנו גם ביחס לבעל השליטה בחברה.
 
יובהר כי הארכת הפטור ותחולתו מותנים באישור סופי מטעם ועדת הכספים של  הכנסת
 
לחוזר המדען הראשי בעניין זה לחץ כאן 
 
לפרטים נוספים: 
יהל בן נר, סמנכ"ל כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים, 03-5198806 או במייל Yahel@industry.org.il
 
 
 
בברכה,

אמיר חייק
מנהל כללי
חוזר מס' 02/2015 - גם בשנת 2015 ייהנו מפעלים קטנים ובינוניים בתעשיות המסורתיות  מפטור מלא מתמלוגים בעבור מענקי המו"פ מטעם לשכת המדען הראשי  חוזר מס' 02/2015 - גם בשנת 2015 ייהנו מפעלים קטנים ובינוניים בתעשיות המסורתיות מפטור מלא מתמלוגים בעבור מענקי המו"פ מטעם לשכת המדען הראשי
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share