חוזר מס' 01/2015 - תחילת יישום הרפורמה במשטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן אשר תביא להוזלה של 20% בעלויות תו התקן

14/01/2015

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,

נכבדי/תי,

הנדון: תחילת יישום הרפורמה במשטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן אשר תביא להוזלה של 20% בעלויות תו התקן


מנהלת תו תקן אישרה סופית בישיבתה מיום 06 לינואר את עקרונות יישום נוהל 006 החדש ותחילת העבודה על פי משטר הפיקוח החדש. המשמעות- יצרנים העומדים בתנאי הכניסה לעבודה על פי הנוהל החדש יקבלו תוכניות עבודה לשנת 2015 מעודכנות בהתאם לעקרונות הנוהל ויהיו זכאים להוזלה של 20% בעלות תו התקן.
ליצרנים שאינם עומדים בדרישות תינתן תקופת התארגנות בת שנתיים.

לפני מספר שבועות עדכנו אתכם כי מנהלת תו תקן במכון התקנים אישרה את נוהל 006 החדש על פיו נקבע משטר הפיקוח על בעלי היתר סימון תו תקן. כאמור, נוהל זה הוא פרי עבודה בת מספר שנים של צוות עבודה משותף למכון התקנים והתאחדות התעשיינים.

בניגוד לנוהל הקיים עד היום, הנוהל החדש מנוסח בצורה קריאה, מובנית וברורה כך שיצרן בעל היתר לסמן מוצריו בתו תקן יוכל להבין מה נדרש ממנו וכיצד יפוקח ע"י מכון התקנים.

לכל אורך העבודה דאגו אנשי הצוות מחד, לשמור על בטיחות ואיכות ולוודא שלמכון ישנו חופש מינימאלי לבדוק ולוודא שבעל ההיתר אכן עומד בתקן אך מאידך נעשתה עבודה מקיפה לתיקון עיוותים אשר היו קיימים בנוהל הקיים כגון ביטול אפליות בין יצור מקומי לזר, הסרת כפילויות בבדיקות וכדומה.
כניסה לעבודה על פי הנוהל החדש תביא ליצרן להוזלה של 20% בעלויות תו התקן.

על מנת לא לעכב יצרנים הזכאים ליהנות מהמשטר החדש, אשרה מנהלת תו תקן בישיבתה ב-06 לינואר, הכנת תוכניות עבודה לשנת 2015 בהתאם לנוהל החדש. נת"מים יעודכנו בהמשך. המנהלת קבלה את ההחלטות הבאות:

1. משטר הפיקוח:
לגבי יצרנים העומדים בקריטריונים לפי נוהל מת"י 006 החדש:
תוכנית העבודה לפיקוח תו תקן לשנת 2015 תוכן לפי עקרונות המהדורה החדשה ולא לפי הנת"מ הקיים.
יצרנים שאינם עומדים בקריטריונים:
תוכנית העבודה לשנת 2015 תתבסס על הנת"מ הקיים והעלויות הקיימות.

2. ISO9001
יבוטלו מבדקי האיכות שהיוו עד היום כפילות. יצרנים שמערכת האיכות שלהם מתאימה לת"י 9001 ISO- תינתן האפשרות לעבור לפיקוח חד שנתי.
יצרנים ללא התעדה לת"י 9001 ISO – הפיקוח ימשיך להתבצע לפי נוהל מת"י 005. היצרנים ידרשו להשלים תהליך התעדה לת"י 9001 ISO עד 31/12/2016 ולעבור למשטר החדש. נוהל מת"י 005 יבוטל.

3. תוכנית פיקוח ליצרנים בחו"ל
ניתנת תקופת התארגנות בת שנה. החל מינואר 2016 תוכנית הפיקוח על יצרנים בחו"ל, שבידם היתר לסמן מוצרים בתו תקן, תהיה זהה לתוכנית הפיקוח על יצרנים ישראליים, לרבות מספר המבדקים, בחינות תהליך ומספר הבדיקות.

4. אישור תקנים/ענפים שלא יכנסו לעבודה על פי נוהל 006 החדש
בשל מודלים מיוחדים להתעדה או דרישות רגולטוריות ייחודיות התקנים הבאים לא יכנסו לעבודה על פי הנוהל החדש:
מתקני משחקים (ת"י 1498), מערכות אכיפה (ת"י 5140), לוחות חשמל (ת"י 61439), מעליות (ת"י 2481), מערכות אוורור וסינון (ת"י 4570), כימיקלים למי שתייה (ת"י 5438) ואישורים שניתנו במסגרת התעדות תהליכים.

אנו רואים ברפורמה זו בשורה אמיתית וקוראים לכל היצרנים בעלי היתרי תו התקן לפעול לכניסה לעבודה על פי הנוהל החדש. צוותי העבודה בהתאחדות ובמכון התקנים עומדים לרשותכם ויסייעו בכל הנדרש.

לפרטים נוספים:
יהל בן-נר, סמנכ"ל כלכלה ורגולציה, 03-5198806
yahel@industry.org.il
עו"ד אייל פרובלר, מנהל מחלקת רגולציה, אגף כלכלה ורגולציה 03-5198835
eyalp@industry.org.il
 
בברכה,

אמיר חייק
מנהל כללי
 

חוזר מס' 01/2015 - תחילת יישום הרפורמה במשטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן אשר תביא להוזלה של 20% בעלויות תו התקן  חוזר מס' 01/2015 - תחילת יישום הרפורמה במשטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן אשר תביא להוזלה של 20% בעלויות תו התקן
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share