חוזר מס' 40/2014 – צו ארעי כנגד תאגידי מים וביוב

31/12/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
נכבדי/תי, 
 
הנדון: צו ארעי כנגד תאגידי מים וביוב
 
בעקבות עתירת התאחדות התעשיינים, בג"צ החליט אתמול  להקפיא את סעיף 16 ג' לכללי תאגידי המים והביוב, שאפשר עד כה לתאגידי מים בכל רחבי הארץ, להטיל קנסות בגין הזרמת שפכים חריגים ואסורים, גם במקרים בהם התקבל אישור המשרד להגנת הסביבה בגין חריגות אלו. הסעיף מוקפא עד לדיון הבא שייערך על הנושא בבג"צ, ב-29 באפריל 2015.
 
סעיף 16ג' בכללי תאגידי מים וביוב (שפכימפעליםהמוזרמיםלמערכתהביוב),התשע"ד – 2014 קובע כי שפכים חריגים ואסורים יחויבו לפי הכללים, ללא קשר אם אושרו למפעל מראש ברישיונות והיתרים.
 
החלטה זו של בג"צ משהה, בשלב זה, את יכולתם של תאגידי מים לדרוש חיובים עודפים  בגין חריגות בערכי השפכים, במקרים בהם חריגות אלו אושרו ע"י המשרד להגנת הסביבה. החלטה סופית בסוגיה זו תידון במסגרת דיון כולל של בית המשפט בסוף אפריל, 2015, בנוגע לשתי עתירות  שהוגשו ע"י ההתאחדות כנגד רשות המים.
 
בבסיס עתירות אלו, שהוגשו ע"י משרד עמית פולק מטלון, עומדת דרישת ההתאחדות לבטל את כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד-2014. לדעת ההתאחדות, הכללים האמורים נקבעו בחוסר סמכות חוקית, ומעניקים לתאגידי המים - גופים שאינם מרשויות המדינה - סמכויות חסרות תקדים הפוגעות בתעשייה ובעובדיה.
 
בעתירתה המקורית של התאחדות התעשיינים, מיוני 2013, טענה ההתאחדות כי מעבר לחוסר בסמכות תאגידי המים להטיל קנסות, אף נגרמת פגיעה חמורה לתעשיינים הנדרשים לשלם לפי הכללים בגין הזרמה של מזהמים שאין לתאגיד כל עלות בטיפול בהם. בפועל, בחסות הכללים של רשות המים, הטילו תאגידי המים קנסות עתק על מפעלים ובתי עסק נוספים, שפגעו בהם, בעובדיהם ובצרכן הסופי, ולא שימשו אלא להעשרת קופת תאגידים המים.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף סביבה, בריאות ובטיחות בהתאחדות התעשיינים, בטלפון: 03-5198865.
 

בברכה,

אמיר חייק
מנהל כללי

חוזר מס' 40/2014 – צו ארעי כנגד תאגידי מים וביוב   חוזר מס' 40/2014 – צו ארעי כנגד תאגידי מים וביוב
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share