חוזר מס' 36/2014 – אסיפה כללית רגילה לבחירת נשיא התאחדות התעשיינים לשנים 2015-17

10/11/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,

נכבדי/תי, 

הנדון: אסיפה כללית רגילה לבחירת נשיא התאחדות התעשיינים לשנים 2015-17

ברצוני להודיעך כי האסיפה הכללית (הרגילה)  של התאחדות התעשיינים לבחירת נשיא התאחדות התעשיינים לשנים 2015-17, תתקיים  ביום שלישי טו בטבת תשע"ה 6.1.2015 "במלון דיוויד אינטרקונטיננטל" רח קאופמן 12  בת"א.

הזמנה מפורטת, הכוללת  סדר יום מפורט של האסיפה תשלח בסמוך למועד האסיפה.

אודה אם תשריינו מועד זה ביומנכם.

אני מוצא לנכון להבהיר כי תקנון ההתאחדות קובע את ההוראות הנוגעות לאסיפה אשר עיקרם מפורט להלן לנוחיותכם לרבות ההוראות הרלוונטיות כגון דרך הגשת מועמדות למועמדים לכהונת נשיא ההתאחדות  וזכויות ההצבעה באסיפה.

פרק 3 אסיפות כלליות

3.3  ועדה מכינה

 "לקראת כל אסיפה כללית תיבחר ועדה מכינה שמתפקידה להכין את האסיפה הכללית  ואת  סדר  יומה. לקראת כל אסיפה כללית רגילה תרכז הוועדה המכינה הצעות מועמדים לכהונת נשיא ההתאחדות."
 
" 3. על כל חבר, המבקש להציע לוועדה המכינה מועמד לכהונת נשיא ההתאחדות, לצרף להצעתו  הסכמה בכתב חתומה על-ידי המועמד וחתימות של חמישים חברי ההתאחדות התומכים במועמד  המוצע  על  ידו.  את ההצעה יש להגיש עד  45 יום לפני כינוס האסיפה הכללית."

 המועד האחרון להגשת המועמדות 22.11.2014 .

הועדה המכינה קבעה בישיבתה ביום 7.10.2014 כי זכות הצבעה באסיפה הכללית מוקנית לכל חבר התאחדות אשר שילם (דמי חבר) לפחות שני רבעונים בשנת 2014 ואין לו חובות  עבר משנים קודמות.

חברות חדשות שהצטרפו עד ליום 30.9.2014 יהיו זכאיות להצביע במידה ושילמו לפחות שני רבעונים ב 2014. 

חברות שהתקבלו בהסדר מיוחד שנמוך מדמי החבר המינימלים הרגילים (6000 ₪ ) אינן זכאיות להצביע וזאת ע"פ התקנון. (פרק 2 סעיף 2.8 סעיף 2)

נשיא ההתאחדות  (פרק 5 סעיף 5.1 סעיף 2)
 
"נשיא  ההתאחדות  ייבחר  על-ידי  האסיפה  הכללית הרגילה לתקופה של  3 שנים.  הסתיימה  תקופת כהונתו של נשיא ההתאחדות - יכול הוא להיבחר שנית,  אך  לא  ייבחר  בפעם   שלישית  אלא אם חלה הפסקה בכהונתו  של  לא פחות  מ- 3 שנים. אחרי הפסקה זאת תיראה בחירתו כאילו נבחר לראשונה.  הגשת מועמדות לכהונה שנייה ברציפות מחייבת צירוף חתימות של 100 חברי ההתאחדות התומכים במועמדות."

קריטריונים לכהונה כנשיא התאחדות התעשיינים –פרק 5 סעיף 5.1.1


5.1.1 קריטריונים לכהונה בתפקיד נשיא התאחדות התעשיינים -

1. ניסיון בתעשייה של לפחות 5 שנים בתפקיד מנכ"ל או יו"ר.

2. מנכ"ל או יו"ר מועצת מנהלים –בחברות קונצרן גם משנה לנשיא או סגן נשיא/מנכ"ל האחראי על תחום פעילות ,או בעלים באחוזי בעלות כמפורט להלן –חברה קטנה 50% ,חברה בינונית 25%, חברה גדולה 5% . 

* הגדרת סוגי חברות-חברה קטנה עד 50 עובדים, או מחזור  כספי 100 מליון ₪ לשנה, חברה בינונית 50 עד 100 עובדים או מחזור כספי 400 מליון ₪ לשנה, חברה גדולה -100 עובדים ומעלה או מחזור כספי מעל 400 מליון ₪ לשנה.

מניין חוקי וזכויות הצבעה  (פרק 3 אסיפות כלליות סעיף 3.5)

1. "מניין חוקי לקיום אסיפה  כללית יתהווה  כאשר יהיו נוכחים 50% מכל  חברי ההתאחדות. באין  מניין  חוקי  תידחה  האסיפה   בחצי שעה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
 
2. חבר  ההתאחדות רשאי להיות מיוצג באסיפה הכללית על-ידי אחד הבעלים, חבר מועצת המנהלים, שותף  או מנהל, שהינו עובד החברה. נציג כאמור, יקבל כרטיס הצבעה ויהיה בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית.
 
3. חבר שאינו תאגיד אינו יכול למנות בא - כוח ועליו להשתתף באסיפה בעצמו.

4. נציג חבר רשאי להצביע בשם כל החברות שבהן הוא בעלים/חבר מועצת מנהלים/שותף/מנהל עובד חברה ואשר הן חברות בהתאחדות התעשיינים."

בסמוך לאסיפה יישלח  לחברים טופס בו יתבקשו החברים להודיע מי יהיה נציגם באסיפה הכללית.

הצבעות (פרק 3 (אסיפות כלליות סעיף 3.7) 

3.7  הצבעות  

2  ." הצבעה  באסיפה  כללית  בדבר  בחירת אנשים לתפקידים והצבעה באסיפה כללית בדבר הצעת אי- אמון או שחרור אנשים מתפקידם בהתאחדות - תהיה חשאית.
 
 כאשר לגבי בחירת אנשים לתפקידים תהיה הצעה אחת בלבד, תהיה האסיפה רשאית  להחליט על קיום ההצבעה בהרמת ידיים. כן תהיה האסיפה רשאית לקיים  את  ההצבעה בהרמת ידיים בכל מקרה אחר כנ"ל, אם יוחלט על כך בלי כל התנגדות. "

תקנון ההתאחדות קובע כי הזכות להיות מוזמן לאסיפה הכללית עומדת גם לחבר שלא שילם דמי חבר להתאחדות.

חבר זה יוזמן לאסיפה אולם לא תהיה לו זכות הצבעה והוא לא יקבל כרטיס הצבעה,אלא אם פרע את כל חובותיו בגין דמי חבר עד 3 ימים לפני מועד האסיפה הכללית לכל המאוחר.

בכוונתי לוודא באופן אישי כי הליכי הבחירות יתנהלו בשקיפות, הוגנות ומקצועיות שתכבד את ההתאחדות וחבריה ללא מעורבות כל שהיא של  עובדי ההתאחדות בתמיכה וסיוע למועמדים שיהיו.

לשאלות הבהרות והסברים נוספים ניתן לפנות  ליועץ המשפטי  ומנהל המחלקה למשפט עבודה עו"ד עופר יוחננוף בטלפון 03-5198824 או בפקס 03-5198784 או מייל ofery@industry.org.il

בברכה,

אמיר חייק
מנהל כללי

חוזר מס' 36/2014 – אסיפה כללית רגילה לבחירת נשיא התאחדות התעשיינים לשנים 2015-17  חוזר מס' 36/2014 – אסיפה כללית רגילה לבחירת נשיא התאחדות התעשיינים לשנים 2015-17
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share