חוזר מס' 35/2014 – צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

29/09/2014

לכבוד
המנהלת/ת הכללי/ת
 
א.ג.נ.,
 
הנדון:- צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות
 
ביום 21/9/2014 חתם שר הכלכלה ח"כ נפתלי בנט על צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 25/6/2014 בין נשיאות הארגונים  העסקיים  לבין ההסתדרות הכללית החדשה.
מטרת ההסכם וצו ההרחבה עידוד העסקת אנשים עם מוגבלויות וזאת לצד הוראת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

להלן עיקרי ההסכם והצו:-
 
1. הוסכם כי "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" כאמור בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "החוק"), יהא –
בתום השנה השנייה לכניסתו לתוקף של ההסכם, יראו במעסיק אשר 2% מקרב עובדיו או יותר הם אנשים עם מוגבלות כגוף שיש בו ייצוג הולם כאמור.
 
בתום השנה השנייה לכניסתו לתוקף של ההסכם, יראו במעסיק אשר 3% מקרב עובדיו או יותר הם אנשים עם מוגבלות כגוף שיש בו ייצוג הולם כאמור.
 
2. מובהר כי "מעסיק" הוגדר בהסכם ובצו כמעסיק המעסיק 100 עובדים או יותר קרי ההסכם והצו לא חלים על מעסיקים מתחת ל- 100 עובדים.
 
3. הוסכם כי על כל מעסיק, (מעל 100 עובדים )החובה למנות אדם מטעמו כאחראי תעסוקת אנשים עם מוגבלות לשם מתן ייצוג הולם וקידומו, ולמען שילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.
 
4. מניין העובדים יבחן ב- 1 לינואר לפי ממוצע 12 חודשים אחרונים.
*לעניין הייצוג ההולם יבואו במניין אנשים עם מוגבלות המועסקים בחצרי המעסיק לצורך השמה בו ומתקיימים יחסי עובד מעביד בינם לבין המפעל המוגן ובלבד שהעסקה באמצעות המפעל המוגן אינה עולה על שישה חודשים ושנקבע להם  שכר מלא שלא יפחת משכר מינימום מותאם וזכויות סוציאליות. מפעל מוגן-מעסיק כגון חברת המשקם למשל  שניתן יהיה לתקופה מוגדרת וניסיונית(עד חצי שנה ) להעסיק באמצעותה עובד עם מוגבלות.
 
5. אדם עם מוגבלות מוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998. 

- "אדם עם מוגבלות" – אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית וקבוע או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".
 
6. סעיף 9 לחוק העוסק בייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות מדגיש את הפעילות שעל המעסיק לעשות לשם קליטתם של המוגבלים במקום העבודה.  יובהר ויודגש כי להבנתנו באם נקט המעסיק פעילות מעשית ואקטיבית אשר  לא נשאו פרי והביאו לכדי קליטת מוגבלים הוא עמד  במחויבותו בהתאם לחוק.- "עיקרון ה-best effort"
 
7.ניתן לפנות בכל שאלה או סוגיה בנושא ההסכם והצו ופרשנותם לעו"ד מיכל וקסמן-חילי, ראש תחום חקיקת עבודה בטלפון 03-5198731 או ליועץ המשפט ומנהל המחלקה למשפט עבודה עו"ד עופר יוחננוף 03-5198824 או לח"מ.
 

 
 
בכבוד רב,
 
אילן לוין
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

 

חוזר מס' 35/2014 – צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות  חוזר מס' 35/2014 – צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות
צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות   צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share