חוזר מס' 33/2014 – שביתה בחטיבת המטענים ברכבת

8/09/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
נכבדי/תי, 
 
 
הנדון: שביתה בחטיבת המטענים ברכבת 
 
 
ביום שבת החלה שביתה של נהגי חטיבת המטענים ברכבת ישראל, ומאז פרוץ השביתה אין כלל הובלות של מטענים על ידי הרכבת. הסיבה לשביתה, ככל הידוע לנו, הינה, לפי הנהלת הרכבת מחד, מחלוקת בנוגע להליכי משמעת שננקטים בענייני עובדים מסוימים; ולפי גורמים אחרים מאידך, הפרה של הוראות הבטיחות על ידי הנהלת הרכבת, אשר פוגעת בבטיחות העובדים.
 
לדעתנו, לאור הפגיעה בלקוחות חטיבת המטענים ברכבת, גם אם יש גישות שונות לפתרון המחלוקת בין המשיבים, הרי שהדרך הראויה והנכונה הינה הידברות בין הצדדים הרלוונטיים ולא בהנהגת שביתה. לצערנו הנהלת רכבת ישראל אף לא פנתה לבית הדין לעבודה על מנת להפסיק את השביתה ולפתוח בהדברות.
 
בעקבות השבתת חטיבת המטענים ברכבת ישראל, התאחדות התעשיינים עתרה לבין הדין הארצי לעבודה, בבקשה כי יורה לנהגי חטיבת המטענים לשוב לעבודתם הסדירה, לא לשבש את העבודה ולא לקיים שביתה או עיצומים. על בית הדין להורות על חזרה לעבודה מלאה.
 
התאחדות התעשיינים מצרה על כך שעובדי הרכבת וההנהלה, שוב מנהלים מאבקים על גב המיגזר העיסקי.
 
אנו מקווים כי הנהלת הרכבת והעובדים יתעשתו, יחדלו מהנזקים שהם גורמים לתעשייה, ויחזרו באופן מיידי לעבודה מלאה, כפי שהתקיימה עד ליום 06.09.14.
 
מצ"ב החלטה שנתקבלה בבית הדין הארצי המורה לרכבת ולהסתדרות להגיש תגובותיהן לעתירה לא יאוחר ממחר בשעה 12.00.
 
 
 
בברכה,
 
אמיר  חייק

מנהל כללי

חוזר מס' 33/2014 – שביתה בחטיבת המטענים ברכבת    חוזר מס' 33/2014 – שביתה בחטיבת המטענים ברכבת
להחלטה שנתקבלה בבית הדין הארצי המורה לרכבת ולהסתדרות להגיש תגובותיהן לעתירה לא יאוחר ממחר בשעה 12.00  להחלטה שנתקבלה בבית הדין הארצי המורה לרכבת ולהסתדרות להגיש תגובותיהן לעתירה לא יאוחר ממחר בשעה 12.00
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share