חוזר מס' 32/2014 – תכנית "כסף חכם" - תכנית סיוע למפעלי התעשייה להגדלת היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
נכבדי/תי, 
 
הנדון: תכנית "כסף חכם" - תכנית סיוע למפעלי התעשייה להגדלת היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים
 
מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה יוצא בימים אלו בתוכנית סיוע חדשה שמטרתה לעודד חברות תעשייתיות המשווקות לחו"ל להגדיל את היקף מכירותיהן לעד שני שווקי יעד בחו"ל. המקצה הראשון יתקיים בין התאריכים 4.9.2014 – 7.10.2014.
 
מטרת התכנית:
חברות שיבחרו להשתתף בתכנית יזכו לסיוע בהוצאות הכספיות הכרוכות במימושה של תוכנית פעולה שמטרתה קידום השיווק והגדלת המכירות בעד שני שווקי יעד לתקופה של 24 חודשים.

אוכלוסיית היעד:
- חברות ישראליות שתקרת מחזור המכירות השנתי שלהן הינה עד 100 מיליון ₪, והן בעלות היקף יצוא שנע בין 250 אלף דולר ל 10 מיליון דולר (באחת מהשנתיים הקלנדריות שקדמו לתכנית (יזכו לתמיכה של עד 50% מההוצאות המוכרות.
- חברות ישראליות שתקרת מחזור המכירות השנתי שלהן הינה עד 200 מיליון ₪, והן בעלות היקף יצוא שנע בין 10 מיליון דולר ל 50 מיליון דולר (בשנה הקלנדרית שקדמה לתוכנית לתכנית) יזכו לתמיכה של עד 35% מההוצאות המוכרות, עבור פעילות במדינות מתפתחות בלבד (להגדרת מדינות מתפתחות ע"י הבנק העולמי – לחץ כאן).

מהות הסיוע:
- חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר תוכל לזכות בסיוע לקידום פעילותה בעד שני שווקי יעד בחו"ל דרך התכנית.
- היקף התמיכה הכספי המרבי לו תזכה כל חברה הוא עד 500,00 ₪ (בין אם תאושר מדינת יעד אחת או שתי מדינות) אשר יהוו לכל היותר 50%  מתקציב מימוש התכנית.
- התכנית תכלול אבני דרך על פי לוחות זמנים מוגדרים לפרק זמן של 24 חודשים.
- התקציב יכלול הוצאות כספיות המיועדות לפעילויות השיווק של החברות בשווקי היעד על פי סעיפים המוגדרים בסעיפי התוכנית  (לא כולל טיסות).
- לחברה שתשתתף בתכנית, תינתן האפשרות לשעות ליווי נוספות של יועץ שיווקי מקצועי בהיקף של עד 30 שעות, שיסייע לה בהצלחתה בתכנית.
- במהלך התכנית, תלווה החברה באופן שוטף ע"י יועץ שיווקי שיעזור לחברה להתקדם באבני הדרך והמטרות שהוצבו לה, מערך הנספחים המסחריים וגופים מקצועיים נלווים שיסיעו לה.
חברה תהיה זכאית להגיש בקשה אחת בלבד בכל שנה קלנדרית וזאת בין אם הבקשה מתייחסת לשוק יעד אחד או לשני שווקי יעד.

תשלום תמלוגים:
- חברה שקיבלה סיוע והיקף היצוא שלה בלפחות מאחד משווקי היעד שהוגדרו בתוכנית הפעולה גדל בשיעור של 50% או ב-250,000 דולר ארה"ב (הנמוך מבניהם) תהא חייבת בתשלום תמלוגים לתכנית, עד להחזר סכום הסיוע שניתן לחברה, בצמוד למדד.

מועדי הגשת הבקשות לפי מקצים:

  • מקצה ראשון: 4.9.2014 – 7.10.2014
  • מקצה שני: 8.10.2014 – 31.12.2014
  • מקצה שלישי: 1.1.2015 – 31.3.2015
  • מקצה רביעי: 1.4.2015 – 30.6.2015

לנוסח המלא של הוראת המנכ"ל– לחץ כאן

* למידע נוסף ניתן לפנות אל:
נתנאל היימן, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים באגף כלכלה ורגולציה, בטלפון: 03-5198806, דוא"ל: natanel@industry.org.il
אביב חצבני, כלכלן המחלקה לכלכלת עסקים באגף כלכלה ורגולציה, בטלפון: 03-5198802, דוא"ל: avivh@industry.org.il

בברכה,

אמרי חייק
מנהל כללי 

חוזר מס' 32/2014 – תכנית "כסף חכם" - תכנית סיוע למפעלי התעשייה להגדלת  היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים  חוזר מס' 32/2014 – תכנית "כסף חכם" - תכנית סיוע למפעלי התעשייה להגדלת היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share