חוזר מס' 28/2014 – סוגיות בנושא היעדרות עובדים , שכר , וולת"ם, היתרי עבודה מיוחדים וכיו"ב במבצע "צוק איתן"

10/07/2014

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת,

 

נכבדי/תי, 

 

הנדון:- סוגיות בנושא  היעדרות עובדים, שכר, וולת"ם, היתרי עבודה מיוחדים וכיו"ב במבצע "צוק איתן"

 

בעקבות פניות חברים בסוגיות שבנדון ריכזו מספר שאלות וסוגיות מרכזיות שחזרו על עצמם יודגש כי בשלב זה אין עדיין מתווה שמסדיר את נושאי היעדרויות ושכר העובדים.

 

1. תשלום שכר לעובד שלא הגיע לעבודה

סוגיה זו תוסדר ע"פ ניסיון העבר בהסכמה משולשת בהסכם קיבוצי בין המדינה, ההסתדרות הכללית החדשה  ונשיאות הארגונים העסקיים. החוק אינו מחייב מעסיק לשלם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה במצב חירום, ועל כן ההנחיה היא לצאת לעבודה, להוציא מקומות עבודה שנאסרה בהם עבודה לפי הוראות פיקוד העורף. עם זאת, במלחמת לבנון השנייה שארכה 6 שבועות והפעילות במקומות העבודה הייתה מושבתת, גובש הסדר בין הממשלה, ההסתדרות וארגוני המעסיקים שחייב את המעסיקים לשלם שכר לעובדים שנעדרו מעבודה עקב הנחיה של פיקוד העורף שלא להגיע למקומות העבודה והמעסיקים קיבלו החזר השכר ממס רכוש. הסדרים דומים היו גם  במבצע "עופרת יצוקה" ובמבצע "עמוד ענן".

כך שאם אין הנחיה מפורשת מצד פיקוד העורף שלא להתייצב במקום העבודה, ההתייצבות היא חיונית ונדרשת על מנת לאפשר רציות תפקודית לכלכה ולמשק. 

 

2. האם עובדים שמקום עבודתם היה סגור על פי הוראת פיקוד העורף אמורים לקבל פיצוי?

בעבר נקבע כי מעסיק שמקום העבודה שלו היה סגור על פי הוראות פיקוד העורף, ישלם לעובדיו כרגיל את שכרם ויוכל לתבוע את הפיצוי מהמדינה בהתאם להסכם אליו יגיעו הצדדים, כפי שנעשה בעקבות מלחמת לבנון השנייה.ומבצעי "עופרת יצוקה "ו"עמוד ענן". 

 

3. האם עובד שפוחד ללכת לעבודה יהיה זכאי לשכר?

תשלום השכר מותנה בתנאים שייקבעו בהסכם, ובהם קביעת פיקוד העורף כי מדובר במקום עבודה שאינו מוגן. באם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק צריך להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, אזי יהיה זכאי לתשלום שכר.

 

4. האם עובד/ת שנעדר/ה מעבודתו בשל ההכרח להישאר עם ילדה הקטן בבית על רקע המצב הביטחוני ובהיעדר מסגרת חינוכית או קייטנה זכאית לפיצוי?

במקרים קודמים, עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם בעקבות הודעות פיקוד העורף קיבלו פיצוי כאילו עבדו.

 

5. האם גם הורה עובד/ת לילד בן 15 שלא הגיע לעבודה מאותה הסיבה זכאי לפיצוי?

לא. הפיצוי ניתן להורים לילדים עד גיל 14.

 

6. הוחלט כי אני (עובד/ת )זכאי לפיצוי לפי הסכם קיבוצי שיחתם . למי עליי לפנות כדי לקבל תשלום?

הפיצוי ניתן למעסיקים ולא ישירות לעובדים. העובדים שיימצאו – במידה ויימצאו – זכאים לפי ההסכם שיחתם בעתיד , אמורים להמשיך לקבל שכר כאילו עבדו כרגיל, והמעסיקים אמורים לקבלן פיצוי על התשלום בעקבות תביעות שיגישו לאוצר.

 

7. לא הגעתי לעבודה בשל המצב הביטחוני – האם אני זכאי לפיצוי?

בהסכמים והסדרים שגובשו בתקופות לחימה בעבר נקבע כי תושבי יישובים שהיו עד לטווח של 40 ק"מ מהרצועה יהיו זכאים לפיצוי. כך, למשל, במלחמת לבנון השנייה חויבו המעסיקים לשלם שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בשל הנחיות כוחות הביטחון שלא להגיע למקום העבודה. במלחמת המפרץ נקבעו הסדרים של תשלום וזקיפת היעדרות על חשבון ימי חופשה. כך גם ניתן פיצוי בתקופת הלחימה ב"עופרת יצוקה" וב"עמוד ענן". בכפוף לתנאים, שנקבעו בהסכם בין הממשלה, ההסתדרות וארגוני המעסיקים. בהסכם נקבעו העקרונות לתשלום השכר והתנאים הסוציאליים.

 

8. המעסיק מחייב אותי להגיע לעבודה למרות הוראות פיקוד העורף להישאר בחדרי מיגון, האם חובה עליי להתייצב?

מעסיק שיפטר עובד שנעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף פועל בניגוד לחוק, ובית הדין לעבודה מוסמך  יהיה לבטל את הפיטורים. חובה על כל אזרח להישמע להוראות פיקוד העורף.

 

9. האם יש עובדים שחלה עליהם חובה להגיע לעבודה על פי החוק?

כן, עובדים במפעלים ושירותים המוגדרים כשירותים חיוניים, לדוגמה:- רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, שירותי חירום, בתי חולים, בתי זיקוק, תחנות כוח, מתקני התפלה, תעשייה ביטחונית, מפעלים בענף המזון, חנויות מכולת שכונתית, בתי מרקחת, נמלים, תחבורה ציבורית ועוד. מרבית המקומות הנ"ל ממוגנים ממילא, אך העובדים חייבים להתייצב גם במתקנים שאינם ממוגנים – כמו  למשל בנמל אשדוד ובחברת החשמל.

 

10. מה דינו של עובד שאינו מגיע לעבודה במפעל שהוכרז "חיוני"?

אי- הגעה לעבודה במפעל שהוכרז כחיוני על ידי פיקוד העורף, מהווה לכאורה עבירה פלילית. העובד לא יהיה זכאי לשכרו.

 

11. האם מותר לפטר עובד שקיבל צו 8?

לא. על פי החוק אסור למעסיק לפטר עובד שנקרא לשירות מילואים במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו.

 

12. האם מותר  לפטר עובד שלא  מגיע לעבודה במפעל שאינו ממוגן?

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום התשס"ו – 2006 קובע כי לא ניתן לפטר עובד שנאסר עליו להתייצב במקום עבודתו בשל הוראה של פיקוד העורף, בהתאם למצב המיוחד בעורף.

 

13. היתרי עבודה מיוחדים למפעלים  בתקופת המבצע (שעות נוספות ועבודת לילה ) 

היחידה למתן היתרי עבודה מיוחדים שפועלת במסגרת מינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה עוסקת בהנפקת  היתרים מיוחדים למפעלים שבשל המבצע נפגעו סדרי עבודתם ניתן לקבל היתרים לעבוד שעות נוספות חריגות,ועבודת לילה שבוע כן ושבוע לא . להלן דרכי הפניה ליחידה - .-hasdaras@economy.gov.il פקס 03-7347870.  טלפון-03-7347914 אנו עומדים  לרשותכם בבדיקת הבקשות שהוגשו. ע"פ בדיקות שערכנו מפעלים שפנו קיבלו תשובות תוך שעות ספורות.

 

14. בקשות לשחרור עובדים בוולת"ם (עובדים שקיבלו צו 8)

א. מפעל חיוני שמייצר עבור מערכת הביטחון יפנה דרך משרד הביטחון לשחרור עובדיו.

ב. מפעלים שאינם מייצרים למערכת הביטחון  יגישו בקשה לשחרור  עובדיהם באמצעות האתר של משרד הכלכלה.

 http://www.moital.gov.il/NR/exeres/068256AC-1591-44ED-9FEF-E97BA2D4D36C.htm

 

במידה והמפעל מקבל תשובה שלילית לגבי שחרור עובדיו, המפעל יכול להגיש בקשת ערעור באמצעות אותו עמוד באתר משרד הכלכלה.

 

ניתן לפנות בשאלות, הסברים והבהרות למחלקה למשפט עבודה, למנהל המחלקה והיועץ המשפטי עו"ד עופר יוחננוף טל'   03-5198824 פקס-03-5198784 מייל ofery@industry.org.il 

 

 

בברכה,

אמיר חייק
מנהל כללי

חוזר מס' 28/2014 – סוגיות בנושא  היעדרות עובדים , שכר , וולת"ם, היתרי עבודה מיוחדים וכיו"ב  במבצע "צוק איתן"  חוזר מס' 28/2014 – סוגיות בנושא היעדרות עובדים , שכר , וולת"ם, היתרי עבודה מיוחדים וכיו"ב במבצע "צוק איתן"
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share