חוזר מס' 23/2014 – רפורמה במשטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן תביא להוזלה של כ20-30% בעליות תו התקן

19/06/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
ג.א.נ,
 
הנדון:  רפורמה במשטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן תביא להוזלה של כ20-30% בעליות תו התקן
 
עבודה בת כ-3 שנים של צוות עבודה משותף למכון התקנים והתאחדות התעשיינים הגיעה לסיומה. הצוות עבד על רוויזיה לנוהל 006 של המכון, על פיו נקבע משטר הפיקוח על בעלי היתר סימון תו תקן.
 
בניגוד לנוהל הקיים עד היום, הנוהל החדש מנוסח בצורה קריאה, מובנית וברורה כך שיצרן בעל היתר לסמן מוצריו בתו תקן יוכל להבין מה נדרש ממנו וכיצד יפוקח ע"י מכון התקנים. 
 
לכל אורך העבודה דאגו אנשי הצוות מחד לשמור על בטיחות ואיכות ולוודא שלמכון ישנו חופש מינימאלי לבדוק ולוודא שבעל ההיתר אכן עומד בתקן אך מאידך נעשתה עבודה מקיפה לתיקון עיוותים אשר היו קיימים בנוהל הקיים כגון ביטול אפליות בין יצור מקומי לזר, הסרת כפילויות בבדיקות וכדומה.
 
שינויים והתאמות אלה אשר יפורטו בהמשך יביאו להוזלה של כ-20-30% בעלויות תו התקן ליצרנים אשר יחלו לעבוד בהתאם לנוהל החדש.
 
עקרונות: 
• פיקוח זהה על מוצרים דומים -ביטול האפליה הקיימת היום במשטר הפיקוח בין בעל היתר מקומי לבעל היתר בחו"ל. לפי הנוהל החדש יקיים מכון התקנים משטר פיקוח זהה ליצרן מקומי וליצרן זר.
• ביטול מבדקי איכות ליצרן בעל ISO9001
• דגמים - בדיקות יבוצעו על דגם אחד מכל משפחה. לא יבוצעו בדיקות כפולות על מספר דגמים במשפחה.
• ביטול בדיקה מורחבת -ביטול ההבחנה הקיימת היום בין בדיקה חלקית רגילה למורחבת.
• תיחום בזמן - עדכונים בתיק מוצר יאושרו או יידחו ע"י המכון בפרק זמן של 7 ימי עבודה מלאים. 
• בדיקה מלאה -זו הבדיקה היקרה והמקיפה ביותר אשר בוחנת התאמת המוצר לכל סעיפי התקן. הכלל- בדיקה זו תתבצע רק בשלב הבירורים המוקדמים ולא בפיקוח השוטף. החריג- רק לגבי מוצרים מסוכנים ביותר (על פי קביעת הוועדה המקצועית) תתבצע גם בשלב הפיקוח השוטף במינימום של פעם ב-5 שנים.למה זה לא יותר 

 
משטר הפיקוח:
מכון התקנים יבצע בכל שנה לכל המוצרים באשר הם בדיקת חלקית אחת ו-ארבע בחינות תהליך.
בדיקה חלקית ע"י היצרן - הבדיקות החלקיות יבוצעו על ידי היצרן בעצמו ובאחריותו. אם היצרן אינו יכול לבצע את הבדיקות החלקיות בעצמו יבצע המכון את הבדיקות במקום היצרן.
וועדת היתרים היא שתקבעאת מספר הבדיקות במקרה זה. בבואה להחליט תבחן את הפרמטריםהבאים:אופייםהטכנישלהמוצרים (מורכבותהמוצר(, מורכבותתהליךהייצור,תכיפותשינוייםבתכןהמוצר ומידתהסכנההטמונהבמוצר.
בדיקה מלאה - בשלב הבירורים המוקדמים בלבד ועם שינוי מהותי בתכן המוצר. מוצר בעל רמת סיכון גבוהה ביותר (עפ"י החלטת ועדה מקצועית)- פעם במינימום 5 שנים.
מבדקי איכות - מערכת האיכות תפעל בהתאם ל- 9001  ISO ויוכרו אישורים מגופי התעדה בעלי אקרדיטציה בינלאומית מוכרת. ככלל יבוצע מבדק שנתי אחד.
 נוהל  מת"י 005: דרישות ממערכות איכות המופעלות אצל יצרנים המייצרים מוצרים המסומנים בתו תקן - יבוטל.
 
התחלת עבודה בהתאם לנוהל החדש מותנית ב:
• המוצר מתאים לדרישות התקנים לאורך זמן (היסטוריה חיובית).
• ליצרן תיק מוצר ממוחשב המאפשר בקרה ועדכון שוטף.
• ליצרן תוכנית איכות מאושרת ע"י הוועדה המקצועית.
• מערכת האיכות של היצרן מתאימה לדרישות ת"י 9001 ISO
         
לו"ז ליישום:
• התחלת היישום – מיידי.
• עדכון נת"מים עד 31.12.2014.
ליצרנים תינתן תקופת התארגנות כפי שתקבע וועדת ההיתרים.
 
לפרטים נוספים: עו"ד אייל פרובלר, מנהל מחלקת רגולציה, אגף כלכלה ורגולציה 03-5198835 eyalp@industry.org.il

 
 
ב ב ר כ ה
 
יהל בן-נר

סמנכ"ל כלכלה ורגולציה
חוזר מס' 23/2014 – רפורמה במשטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן תביא להוזלה  של כ20-30% בעליות תו התקן  חוזר מס' 23/2014 – רפורמה במשטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן תביא להוזלה של כ20-30% בעליות תו התקן
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share