חוזר מס' 20/2014 – הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ לראשונה מול המדען הראשי

20/05/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
נכבדי/תי,  
 
הנדון: הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ לראשונה מול  המדען הראשי
 
מטרת הליך הבקשה המקוצר: 
בעקבות בחינה מעמיקה של האגף למפעלים קטנים ובינוניים בהתאחדות התעשיינים, נמצא כי חברות מתחום התעשייה הקטנה והבינונית נתקלות בחסמים וקשיים רבים בהגשת בקשות ללשכת המדען הראשי. לאור זאת, פעלה התאחדות התעשיינים נמרצות למציאת פתרון מהיר ויעיל בשיתוף לשכת המדען הראשי, אשר החליטה על הפעלת הליך הגשת בקשות מקוצר במסגרת תוכנית "התעשייה המסורתית – תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים".
 
מטרת ההליך המקוצר הינה לעודד חברות מתחום התעשייה המסורתית להצטרף למשפחת החברות המיישמות תהליכי חדשנות בתחומן, ונועד להקל על חברות אלו ולצמצם את החסמים העומדים בפניהן, בהגשת בקשה בפעם הראשונה לתוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים.
 
אוכלוסיית היעד / תנאי הסף להגשת בקשות:
 
על החברה לעמוד בכל אחד מהתנאים הבאים במצטבר:
 
1. החברה עומדת בתנאי הסף להגשת בקשות לתוכנית "התעשייה המסורתית – תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים (חוזר מנכ"ל 2014-01).

2. החברה עומדת בתנאי הזכאות לפטור מתמלוגים, וביניהם:
א. עיקר הייצור של תוצרי התכנית יבוצע בישראל.
ב. הכנסות החברה בשנה שקדמה להגשת הבקשה היו קטנות מ-70 מיליון דולר ארה"ב (ולא 100 מיליון דולר ארה"ב).
ג. המוצר המפותח בתכנית המו"פ סווג בידי ועדת המחקר כמוצר בענף התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת מסורתית.


3. החברה טרם נתמכה ע"י לשכת המדע"ר וזוהי בקשתה היחידה של החברה.
4. היקפה הכספי של הבקשה אינו עולה על 1 מלש"ח.
5. החברה פועלת בתחום עיסוקה הנוכחי, במשך לפחות 5 שנים שקדמו להגשת הבקשה.
 
פירוט אישור הבקשות בהליך המקוצר:
 
1. הבקשות לתמיכה יוגשו באמצעות טפסים מפושטים המותאמים להיקפן הכספי של תוכניות אלו.
2. הבקשות ייבדקו בהליך בדיקה מקצועית המותאם לבדיקת בקשות של חברות מתחום התעשייה המסורתית המתחילות את דרכן במו"פ.
3. הבקשות יועלו לדיון ייעודי של ועדת המחקר תוך 10 שבועות מיום הגשתן, למעט מקרים בהם לא ניתן לקיים את הדיון עקב סיבות התלויות בחברה מגישת הבקשה.
4.תכניות שתאושרנה במסגרת הליך זה תהינה זכאיות לכל ההטבות הייחודיות להן זוכות חברות תעשייה מסורתית מתוקף מסלול "התעשייה המסורתית – תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים (חוזר מנכ"ל 2014-01).
 
תוקף הגשת בקשות במסגרת ההליך המקוצר: עד ליום 31.12.2014
 
למידע נוסף:
 
חוזר מדע"ר 2014-01: "התעשייה המסורתית – תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים" - לחץ כאן
 
אשת הקשר למסלול תעשייה מסורתית בלשכת המדען הראשי הינה גב' סמדר טייב בטל': 02-6662468,או במייל Smadar.Taieb@ocs.economy.gov.il

 

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

 יהל בן-נר, סמנכ"ל כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים,03-5198806  או במייל   Yahel@industry.org.il


 
בברכה

 

אמיר חייק
מנהל כללי

חוזר מס' 20/2014 – הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ לראשונה מול  המדען הראשי   חוזר מס' 20/2014 – הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ לראשונה מול המדען הראשי
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share