חוזר מס' 15/2014 – הנפקת ויזות ואימות מסמכים במהלך השביתה של עובדי משרד החוץ

19/03/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי
 
הנדון: הנפקת ויזות ואימות מסמכים במהלך השביתה של עובדי משרד החוץ
 
בימים אלו הכריז ועד עובדי משרד החוץ על סכסוך עבודה והשבתת כל השירותים הניתנים על ידי המשרד. בין היתר, אין המשרד מנפיק אשרות כניסה / ויזות לזרים המבקשים להגיע לישראל. גם שרות אימות מסמכים  אינו זמין.
 
ועד עובדי משרד החוץ מפעיל ועדת חריגים אליה יש להפנות בקשה מפורטת ומנומקת להסדרת אשרות כניסה לארץ  או לשירות אימות מסמכים  באמצעות דוא"ל union@mfa.gov.il.

 
על הבקשה לכלול את שמות האנשים להם נדרשת ויזה לישראל, מטרת ביקורם בארץ, מועד הביקור וזמן השהייה בארץ, וכמובן יש לפרט את הנזקים שייגרמו לחברה באם הבקשה לא תיענה על ידי משרד החוץ.
 
העתק הפנייה יש להעביר לאגף סחר חוץ בהתאחדות התעשיינים בדוא"ל trade@industry.org.il.
 
אנו מצדנו ננסה לסייע במידת האפשר.
 
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם אילנה קולודרו בטל' 03-5198813/5.
 
 
 
בברכה ,
 
אמיר חייק
מנהל כללי

 

חוזר מס' 15/2014 – הנפקת ויזות ואימות מסמכים במהלך השביתה של עובדי משרד החוץ  חוזר מס' 15/2014 – הנפקת ויזות ואימות מסמכים במהלך השביתה של עובדי משרד החוץ
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share